Výsledky st.žiačky

Riadiaci orgán : Nitriansky a Trnavský krajský zväz hádzanej
  Súťaž : Majstrovstvá kraja
Druh športu : Hádzaná
Súťažný ročník : 2017-2018   Jeseň
Veková kategória : STŽY
  Kolo : 1.     16-17.9.2017
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
A- 11 Šaľa- A,B voľno xxx xxx xxx
A- 12 Kolárovo voľno xxx xxx xxx
A- 13 Zlatná Topoľčany  29:6 (15:3)
A- 14 Sereď Nesvady-Imeľ  25:23  (11:1)
A- 15 Šurany Hlohovec  31:16  (19:10)
A- 16 Štúrovo Bánovce  21:33  (8:16)
A- 17 Nitra Močenok  29:17  (20:8)
D.Streda voľno xxx xxx xxx
Kolo : 2.     23-24.9.2017
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok  Polčas
A- 21 Bánovce Nitra  30:21  (18:10)
A- 22 Hlohovec Štúrovo  25:27  (18:18)
A- 23 Nesvady-Imeľ Šurany  14:27  (6:13)
A- 24 Topoľčany Sereď  5:25 (1:12)
A- 25 voľno Zlatná xxx xxx xxx
A- 26 voľno Kolárovo xxx xxx xxx
A- 27 D.Streda Šaľa-A 16:21  (6:11)
A- 28 D.Streda Šaľa-B 43:12  (20:2)
voľno Močenok xxx xxx xxx
Kolo : 3.     30.9-1.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok  Polčas
A- 31 Kolárovo D.Streda  31:37  (14:19)
A- 32 Zlatná voľno xxx xxx xxx
A- 33 Sereď voľno xxx xxx xxx
A- 34 Šurany Topoľčany  33:6  (23:1)
A- 35 Štúrovo Nesvady-Imeľ  26:16  (12:8)
A- 36 Nitra Hlohovec  33:10  (19:5)
A- 37 Močenok Bánovce  25:25  (14:18)
Šaľa-A,B voľno xxx xxx xxx
Kolo : 4.     7-8.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok  Polčas
A- 41 Hlohovec Močenok  13:22  (9:13)
A- 42 Nesvady-Imeľ Nitra  11:29  (3:13)
A- 43 Topoľčany Štúrovo  15:35  (6:16)
A- 44 voľno Šurany xxx xxx xxx
A- 45 voľno Sereď xxx xxx xxx
A- 46 D.Streda Zlatná  43:10  (19:6)
A- 47 Šaľa-A Kolárovo  29:14  (17:5)
A- 48 Šaľa-B Kolárovo  15:30  (8:14)
voľno Bánovce xxx xxx xxx
Kolo : 5.     14-15.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
A- 51 Zlatná Šaľa-A  5:34  (3:17)
A- 52 Sereď D.Streda  19:28  (8:17)
A- 53 Šurany voľno xxx xxx xxx
A- 54 Štúrovo voľno xxx xxx xxx
A- 55 Nitra Topoľčany  40:6  (23:3)
A- 56 Močenok Nesvady-Imeľ  27:12  (14:5)
A- 57 Bánovce Hlohovec  31:19  (20:10)
A- 58 Zlatná Šaľa-B  15:15  (8:7)
Kolárovo voľno xxx xxx xxx
Kolo : 6.     21-22.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok  Polčas
A- 61 Nesvady Bánovce  11:29  (3:13)
A- 62 Topoľčany Močenok  6:33  (1:9)
A- 63 voľno Nitra xxx xxx xxx
A- 64 voľno Štúrovo xxx xxx xxx
A- 65 D.Streda Šurany  43:16  (22:6)
A- 66 Šaľa-A Sereď  37:9  (18:6)
A- 67 Kolárovo Zlatná  23:18  (12:5)
A- 69 Šaľa-B Sereď  17:23  (7:12)
voľno Hlohovec xxx xxx xxx
Kolo : 7.     28-29.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok  Polčas
A- 71 Sereď Kolárovo  16:15  (9:7)
A- 72 Šurany Šaľa-A  5:41  (2:21)
A- 73 Štúrovo D.Streda  16:42  (8:25)
A- 74 Nitra voľno xxx xxx xxx
A- 75 Močenok voľno xxx xxx xxx
A- 76 Bánovce Topoľčany  22:4  (9:1)
A- 77 Hlohovec Nesvady  24:17  (15:6)
A- 78 Šurany Šaľa-B  23:11  (15:6)
Zlatná voľno xxx xxx xxx
Kolo : 8.     4-5.11.2017
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok  Polčas
A- 81 Topoľčany Hlohovec
A- 82 voľno Bánovce xxx xxx xxx
A- 83 voľno Močenok xxx xxx xxx
A- 84 D.Streda Nitra  35:23  (18:11)
A- 85 Šaľa-A Štúrovo  45:11  (22:6)
A- 86 Kolárovo Šurany  30:23  (15:12)
A- 87 Zlatná Sereď  17:28  (7:14)
A- 89 Šaľa-B Štúrovo  8:22  (4:11)
voľno Nesvady-Imeľ xxx xxx xxx
Kolo : 9.     11-12.11.2017
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok  Polčas
A- 91 Šurany Zlatná  23:30  (13:12)
A- 92 Štúrovo Kolárovo  16:23  (11:18)
A- 93 Nitra Šaľa-A  34:10  (18:5)
A- 94 Močenok D.Streda  16:22  (8:14
A- 95 Bánovce voľno xxx xxx xxx
A- 96 Hlohovec voľno xxx xxx xxx
A- 97 Nesvady Topoľčany
A- 98 Nitra Šaľa-B  14:32  (8:18)
Sereď voľno xxx xxx xxx
Kolo : 10.     17.11.2017-piatok
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok  Polčas
A- 101 voľno Nesvady xxx xxx xxx
A- 102 voľno Hlohovec xxx xxx xxx
A- 103 D.Streda Bánovce  33:19  (17:10)
A- 104 Šaľa-A Močenok
A- 105 Kolárovo Nitra  26:29  (12:11)
A- 106 Zlatná Štúrovo  28:32  (11:15)
A- 107 Sereď Šurany  29:19  (10:10)
A- 109 Šaľa-B Močenok
voľno Topoľčany xxx xxx xxx
Kolo : 11.     18-19.11.2017
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok  Polčas
A- 111 Štúrovo Sereď  22:26  (13:13)
A- 112 Nitra Zlatná  31:22  (13:11)
A- 113 Močenok Kolárovo  18:27  (11:16)
A- 114 Bánovce Šaľa-A
A- 115 Hlohovec D.Streda  14:30  (9:15)
A- 116 Nesvady-Imeľ voľno xxx xxx xxx
A- 117 Topoľčany voľno xxx xxx xxx
A- 119 Bánovce Šaľa-B
Šurany voľno xxx xxx xxx
Kolo : 12.     25-26.11.2017
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok  Polčas
A- 121 voľno Topoľčany xxx xxx xxx
A- 122 D.Streda Nesvady  38:14  (17:3)
A- 123 Šaľa-A Hlohovec  47:10  (25:7)
A- 124 Kolárovo Bánovce  20:28  (11:15)
A- 125 Zlatná Močenok  21:17  (11:10)
A- 126 Sereď Nitra  21:26  (13:15)
A- 127 Šurany Štúrovo  20:28  (10:10)
A- 128 Šaľa-B Hlohovec  22:19  (8:9)
  Kolo : 13.     2-3.12.2017
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok  Polčas
A- 131 Nitra Šurany  28:18  (11:6)
A- 132 Močenok Sereď  5:18  (7:10)
A- 133 Bánovce Zlatná  39:26
A- 134 Hlohovec Kolárovo
A- 135 Nesvady Šaľa-A  8:36  (6:14)
A- 136 Topoľčany D.Streda
A- 139 Nesvady Šaľa-B  18:22  (8:15)
Štúrovo voľno xxx xxx xxx
Kolo : 14.     9-10.12.2017
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok  Polčas
A- 141 D.Streda voľno
A- 142 Šaľa-A Topoľčany
A- 143 Kolárovo Nesvady-Imeľ
A- 144 Zlatná Hlohovec
A- 145 Sereď Bánovce
A- 146 Šurany Močenok
A- 147 Štúrovo Nitra
A- 149 Šaľa-B Topoľčany
Kolo : 15.     16-17.12.2017
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok  Polčas
A- 151 Močenok Štúrovo
A- 152 Bánovce Šurany
A- 153 Hlohovec Sereď
A- 154 Nesvady-Imeľ Zlatná
A- 155 Topoľčany Kolárovo
voľno Šaľa-A,B
voľno D.Streda
voľno Nitra

Jar 2018

 

Kolo : 16. 17-18.2.2018
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D- 161 Šaľa-B Šaľa- A 13-40 7-20
D- 162 voľno Kolárovo xxx xxx
D- 163 voľno Zlatná xxx xxx
D- 164 Nesvady-Imeľ Sereď 7-24 4-12
D- 165 Hlohovec Šurany 32-25 15-9
D- 166 Bánovce Štúrovo 24-18 12-8
D- 167 Močenok Nitra 17-17 9-10
D- 168 voľno D.Streda xxx xxx
Kolo : 17. 24-25.2.2018
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D- 171 Nitra Bánovce 25-17 12-8
D- 172 Štúrovo Hlohovec 30-28 18-15
D- 173 Šurany Nesvady-Imeľ 36-20 17-9
D- 174 Sereď voľno xxx xxx
D- 175 Zlatná voľno xxx xxx
D- 176 Kolárovo voľno xxx xxx
D- 177 Šaľa-A D.Streda 20-19 12-11
D- 178 Šaľa-B D.Streda 17-21 7-9
D- 179 Močenok voľno xxx xxx
Kolo :  18. 3-4.3.2018
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D- 181 D.Streda Kolárovo 33-17 17-4
D- 182 voľno Zlatná xxx xxx
D- 183 voľno Sereď xxx xxx
D- 184 voľno Šurany xxx xxx
D- 185 Nesvady-Imeľ Štúrovo 16-26 9-15
D- 186 Hlohovec Nitra 13-24 5-14
D- 187 Bánovce Močenok 27-22 15-14
D- 188 voľno Šaľa-A,B xxx xxx
Kolo :  19. 10-11.3.2018
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D- 191 Močenok Hlohovec 21-16 15-9
D- 192 Nitra Nesvady-Imeľ 33-13 17-8
D- 193 Štúrovo voľno xxx xxx
D- 194 Šurany voľno xxx xxx
D- 195 Sereď voľno xxx xxx
D- 196 Zlatná D.Streda 27-33 12-18
D- 197 Kolárovo Šaľa-A 13-23 7-10
D- 198 Kolárovo Šaľa-B 27-16 10-6
D- 199 Bánovce voľno xxx xxx
  Kolo :    20. 17-18.3.2018
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D- 201 Šaľa-A Zlatná 40-9 20-7
D- 202 D.Streda Sereď 26-21 16-12
D- 203 voľno Šurany xxx xxx
D- 204 voľno Štúrovo xxx xxx
D- 205 voľno Nitra xxx xxx
D- 206 Nesvady-Imeľ Močenok 16-26 9-13
D- 207 Hlohovec Bánovce 24-27 16-12
D- 208 Šaľa-B Zlatná 21-22 14-10
D- 209 voľno Kolárovo xxx xxx
Kolo : 21. 24-25.3.2018
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D- 211 Bánovce Nesvady 25-10 14-5
D- 212 Močenok voľno xxx xxx
D- 213 Nitra voľno xxx xxx
D- 214 Štúrovo voľno xxx xxx
D- 215 Šurany D.Streda 12-38 6-15
D- 216 Sereď Šaľa-A 21-37 11-19
D- 217 Zlatná Kolárovo 21-23 9-11
D- 218 Sereď Šaľa-B 25-18 13-11
D- 219 Hlohovec voľno xxx xxx
  Kolo :  22. 1-2.4.2018
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D- 221 Kolárovo Sereď 22-20 12-10
D- 222 Šaľa-A Šurany 33-10 14-6
D- 223 D.Streda Štúrovo 28-18 12-9
D- 224 voľno Nitra xxx xxx
D- 225 voľno Močenok xxx xxx
D- 226 voľno Bánovce xxx xxx
D- 227 Nesvady Hlohovec 24-24 11-10
D- 228 Šaľa-B Šurany 32-25 18-9
D- 229 voľno Zlatná xxx xxx
  Kolo : 23. 7-8.4.2018
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D- 231 Hlohovec voľno xxx xxx
D- 232 Bánovce voľno xxx xxx
D- 233 Močenok voľno xxx xxx
D- 234 Nitra D.Streda 22-34 12-13
D- 235 Štúrovo Šaľa-A 16-37 9-18
D- 236 Šurany Kolárovo 17-30 13-15
D- 237 Sereď Zlatná 20-22 12-13
D- 238 Štúrovo Šaľa-B 24-15 8-6
D- 239 Nesvady-Imeľ voľno xxx xxx
Kolo : 24. 14-15.4.2018
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D- 241 Zlatná Šurany 25-19 11-7
D- 242 Kolárovo Štúrovo 23-22 8-9
D- 243 Saľa-A Nitra 20-14 9-9
D- 244 D.Streda Močenok 31-19 16-6
D- 245 voľno Bánovce xxx xxx
D- 246 voľno Hlohovec xxx xxx
D- 247 voľno Nesvady xxx xxx
D- 248 Šaľa-B Nitra 17-33 9-19
D- 249 voľno Sereď xxx xxx
Kolo : 25. 21-22.4.2018
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D- 251 Nesvady voľno xxx xxx
D- 252 Hlohovec voľno xxx xxx
D- 253 Bánovce D.Streda 23-20 13-11
D- 254 Šaľa-A Močenok 24-16 15-6
D- 255 Nitra Kolárovo 35-27 15-13
D- 256 Štúrovo Zlatná 28-26 15-9
D- 257 Šurany Sereď 22-31 9-16
D- 258 Šaľa-B Močenok 21-23 8-10
259
  Kolo : 26. 28-29.4.2018
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D- 261 Sereď Štúrovo 32-21 14-10
D- 262 Zlatná Nitra 26-23 14-13
D- 263 Kolárovo Močenok 22-13 12-4
D- 264 Šaľa-A Bánovce 26-14 11-8
D- 265 D.Streda Hlohovec 32-16 16-8
D- 266 voľno Nesvady-Imeľ xxx xxx
D- 267 voľno voľno xxx xxx
D- 268 Šaľa-B Bánovce 27-19 14-11
D- 269 voľno Šurany xxx xxx
Kolo : 27. 5-6.5.2018
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D- 271 voľno voľno xxx xxx
D- 272 Nesvady D.Streda 20-31 5-13
D- 273 Hlohovec Šaľa-A 15-32 9-20
D- 274 Bánovce Kolárovo 18-20 10-10
D- 275 Močenok Zlatná 26-25 17-16
D- 276 Nitra Sereď 30-30 15-13
D- 277 Štúrovo Šurany 39-19 21-7
D- 278 Hlohovec Šaľa-B 17-14 11-10
  Kolo : 28. 12-13.5.2018
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D- 281 Šurany Nitra 19-30 10-17
D- 282 Sereď Močenok 26-22 16-16
D- 283 Zlatná Bánovce 26-26 13-15
D- 284 Kolárovo Hlohovec 29-25 13-11
D- 285 Šaľa-A Nesvady 39-4 18-1
D- 286 D.Streda voľno xxx xxx
D- 287 Šaľa-B Nesvady 22-11 10-5
D- 288 voľno Štúrovo xxx xxx
Kolo : 29. 19-20.5.2018
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D- 291 voľno D.Streda xxx xxx
D- 292 voľno Šaľa-A xxx xxx
D- 293 Nesvady-Imeľ Kolárovo 16-22 7-11
D- 294 Hlohovec Zlatná 16-27 8-14
D- 295 Bánovce Sereď 16-27 7-11
D- 296 Močenok Šurany 32-14 20-10
D- 297 Nitra Štúrovo 40-21 20-7
D- 298 voľno Šaľa-B xxx xxx
Kolo : 30. 26-27.5.2018
Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D- 301 Štúrovo Močenok 26-21 19-12
D- 302 Šurany Bánovce 23-22 13-8
D- 303 Sereď Hlohovec 26-21 16-11
D- 304 Zlatná Nesvady-Imeľ 36-19 16-9
D- 305 Kolárovo voľno xxx xxx
D- 306 Šaľa-A,B voľno xxx xxx
D- 307 D.Streda voľno xxx xxx
D- 308 Nitra voľno xxx xxx