rozlosovanie ml.žiačky 2016-2017

 

 2017 – JAR
Kolo :1.     25-26.2.2017
Č.záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D11 Štúrovo Bánovce A
D12 DAC D.Streda Zlatná
D13 Talent D.Str. Nesvady
D14 UDHK Nitra Hlohovec
D15 Kolárovo Šurany
D16 Topoľčany Močenok
D17 Šaľa-A Sereď
D18 Štúrovo Bánovce-B
D19 Šaľa-B Sereď
D20 Bánovce-B Bánovce-A
Kolo :2.     04-05.3.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
D21 Šaľa A Štúrovo
D22 Sereď Topoľčany
D23 Močenok Šurany
D24 Kolárovo UDHK Nitra
D25 Hlohovec Talent DS
D26 Nesvady Zlatná
D27 DAC DS Bánovce-A
D28 Šaľa-B Štúrovo
D29 DAC DS Bánovce-B
Kolo :3.     11-12.3.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
A-31 Štúrovo DAC D.Streda
A-32 Bánovce-A Nesvady
A-33 Zlatná Hlohovec
A-34 Talent DS Kolárovo
A-35 UDHK Nitra Močenok
A-36 Šurany Sereď
A-37 Topoľčany Šaľa-A
A-38 Topoľčany Šaľa-B
A-39 Bánovce-B Nesvady
Kolo :4.     18-19.3.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
D41 Topoľčany Štúrovo
D42 Šaľa-A Šurany
D43 Sereď UDHK Nitra
D44 Močenok Talent DS
D45 Kolárovo Zlatná
D46 Hlohovec Bánovce-A
D47 Nesvady DAC DS
D48 Šaľa-B Šurany
D49 Hlohovec Bánovce-B
Kolo :5.     25-26.3.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
D51 Štúrovo Nesvady
D52 DAC DS Hlohovec
D53 Bánovce-A Kolárovo
D54 Zlatná Močenok
D55 Talent DS Sereď
D56 UDHK Nitra Šaľa-A
D57 Šurany Topoľčany
D58 UDHK NItra Šaľa-B
D59 Bánovce-B Kolárovo
Kolo :6.     01-02.4.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
D61 Šurany Štúrovo
D62 Topoľčany UDHK NItra
D63 Talent DS Šaľa-A
D64 Sereď Zlatná
D65 Močenok Bánovce-A
D66 Kolárovo DAC DS
D67 Hlohovec Nesvady
D68 Talent DS Šaľa-B
D39 Močenok Bánovce-B
Kolo :7.     08-09.4.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
D71 Štúrovo Hlohovec
D72 Nesvady Kolárovo
D73 DAC DS Močenok
D74 Bánovce-A Sereď
D75 Zlatná Šaľa-A
D76 Talent DS Topoľčany
D77 UDHK Nitra Šurany
D78 Zlatná Šaľa-B
D79 Bánovce-B Sereď
D80 Šaľa-B Šaľa-A
Kolo :8.     22-23.4.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
D81 UDHK Nitra Štúrovo
D82 Šurany Talent DS
D83 Topoľčany Zlatná
D84 Šaľa-A Bánovce-A
D85 Sereď DAC DA
D86 Močenok Nesvady
D87 Kolárovo Hlohovec
D88 Šaľa-B Bánovce-B
D89 Šaľa-B Bánovce-A
D90 Šaľa-A Bánovce-B
Kolo :9.     29-30.4.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
D91 Štúrovo Kolárovo
D92 Hlohovec Močenok
D93 Nesvady Sereď
D94 DAC DS Šaľa-A
D95 Bánovce-A Topoľčany
D96 Zlatná Šurany
D97 Talent DS UDHK Nitra
D98 DAC DS Šaľa-B
D99 Bánovce-B Topoľčany
Kolo :10.     06-07.5.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
D101 Talent DS Štúrovo
D102 UDHK Nitra Zlatná
D103 Šurany Bánovce-A
D104 Topoľčany DAC DS
D105 Šaľa-A Nesvady
D106 Sereď Hlohovec
D107 Močenok Kolárovo
D108 Šaľa-B Nesvady
D109 Šurany Bánovce-B
Kolo :11.     13-14.5.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
D111 Štúrovo Močenok
D112 Kolárovo Sereď
D113 Hlohovec Šaľa-A
D114 Nesvady Topoľčany
D115 DAC DS Šurany
D116 UDHK Nitra Bánovce-A
D117 Zlatná Talent DS
D118 Hlohovec Šaľa-B
D119 UDHK Nitra Bánovce-B
Kolo :12.     20-21.5.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
D121 Zlatná Štúrovo
D122 Talent DS Bánovce-A
D123 UDHK Nitra DAC DS
D124 Šurany Nesvady
D125 Topoľčany Hlohovec
D126 Šaľa-A Kolárovo
D127 Sereď Močenok
D128 Šaľa-B Kolárovo
D129 Talent DS Bánovce-B
Kolo :13.     27-28.5.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
D131 Štúrovo Sereď
D132 Močenok Šaľa-A
D133 Kolárovo Topoľčany
D134 Hlohovec Šurany
D135 Nesvady UDHK Nitra
D136 DAC DS Talent DS
D137 Bánovce-A Zlatná
D138 Močenok Šaľa-B
D139 Bánovce-B Zlatná
15-17.4.2017 -Veľká noc / voľno