Výsledky ml.žiaci

jesen 2021/2022

1. kolo (18. 9. 2021)
domáci hostia výsledok
N. Zámky A,B voľno xxx
Topoľčany A Cifer 30:5
Topoľčany B Cifer 6:20
Legends Sala MŠK DAC DS 35:11
HBC TT volno xxx
Piešťany Šala 14:19
2. kolo (25. 9. 2021)
voľno Šala xxx
volno Piešťany xxx
MŠK DAC DS HBC TT 2:24
Cifer Legends Sala 9:31
N. Zámky A Topoľčany A 19:18
N. Zámky B Topoľčany B 21:5
N. Zámky A Topoľčany B 22:5
N. Zámky B Topoľčany A 7:18
3. kolo (2. 10. 2021)
Topoľčany A  Topoľčany B 26:3
Legends Sala N. Zámky A ????
Legends Sala N. Zámky B 37:13
HBC TT Cifer 19:9
Piešťany MŠK DAC DS ????
Šala volno xxx
4. kolo (9. 10. 2021)
MŠK DAC DS Šala 11:20
Cifer Piešťany 9:23
N. Zámky A HBC TT 33:9
N. Zámky B HBC TT 11:14
Topoľčany A Legends Sala 18:29
Topoľčany B Legends Sala 9:13
5. kolo (16. 10. 2021)
Legends Sala voľno xxxx
HBC TT Topoľčany A ????
HBC TT Topoľčany B ????
Piešťany N. Zámky A 19:35
Piešťany N. Zámky B 18:7
Šala Cifer ????
volno MŠK DAC DS xxxx
6. kolo (23. 10. 2021)
voľno MŠK DAC DS xxxx
Cifer volno xxxx
N. Zámky A Šala 21:17
N. Zámky B Šala 7:25
Topoľčany A Piešťany 27:7
Topoľčany B Piešťany 11:18
Legends Sala HBC TT 21:13
7. kolo (30. 10. 2021)
HBC TT voľno xxxx
Piešťany Legends Sala 14:29
Šala Topoľčany A 15:21
Šala Topoľčany B 29:4
volno N. Zámky A,B xxxx
MŠK DAC DS Cifer 13:22
8. kolo (6. 11. 2021)
voľno Cifer xxxx
N. Zámky A MŠK DAC DS 36:14
N. Zámky B MŠK DAC DS 15:14
Topoľčany A,B volno xxxx
Legends Sala Šala ????
HBC TT Piešťany ????
9. kolo (13. 11. 2021)
Piešťany voľno xxxx
Šala HBC TT ????
volno Legends Sala xxxx
MŠK DAC DS Topoľčany A 8:20
MŠK DAC DS Topoľčany B 20:5
Cifer N. Zámky A 12:28
Cifer N. Zámky B 14:21
10. kolo (5. 2. 2022)
domáci hostia
voľno N. Zámky A,B xxxx
Cifer Topoľčany A ????
Cifer Topoľčany B ????
MŠK DAC DS Legends Sala ????
volno HBC TT xxxx
Šala Piešťany
11. kolo (12. 2. 2022)
Šala voľno xxxx
Piešťany volno xxxx
HBC TT MŠK DAC DS ????
Legends Sala Cifer 27:7
Topoľčany A N. Zámky A 25:19
Topoľčany B N. Zámky B 18:31
Topoľčany A N. Zámky B 16:4
Topoľčany B N. Zámky A 8:27
12. kolo (19. 2. 2022)
voľno Topoľčany xxxx
N. Zámky A Legends Sala 17:23
N. Zámky B Legends Sala 10:33
Cifer HBC TT 9:19
MŠK DAC DS Piešťany 9:13
volno Šala xxxx
13. kolo (26. 2. 2022)
Šala MŠK DAC DS ????
Piešťany Cifer 22:19
HBC TT N. Zámky A 15:30
HBC TT N. Zámky B 16:11
Legends Sala Topoľčany A 29:17
Legends Sala Topoľčany B 25:13
14. kolo (5. 3. 2022)
voľno Legends Sala xxxx
Topoľčany A HBC TT ????
Topoľčany B HBC TT ????
N. Zámky A Piešťany 28:11
N. Zámky B Piešťany 7:17
Cifer Šala 9:18
MŠK DAC DS volno xxxx
15. kolo (12. 3. 2022)
MŠK DAC DS voľno xxxx
volno Cifer xxxx
Šala N. Zámky A ????
Šala N. Zámky B ????
Piešťany Topoľčany A 8:23
Piešťany Topoľčany B 26:2
HBC TT Legends Sala ????
16. kolo (19. 3. 2022)
voľno HBC TT xxxx
Legends Sala Piešťany 38:14
Topoľčany A Šala 18:13
Topoľčany B Šala 9:27
N. Zámky A,B volno xxxx
Cifer MŠK DAC DS 23:16
17. kolo (26. 3. 2022)
Cifer voľno xxxx
MŠK DAC DS N. Zámky A 7:40
MŠK DAC DS N. Zámky B 24:20
volno Topoľčany xxxx
Šala Legends Sala 18:22
Piešťany HBC TT ????
18. kolo (2. 4. 2022)
voľno Piešťany xxxx
HBC TT Šala ????
Legends Sala volno xxxx
Topoľčany A MŠK DAC DS 26:15
Topoľčany B MŠK DAC DS 4:26
N. Zámky A Cifer 28:9
N. Zámky B Cifer 10:21
Final Four 2022 ????