Výsledky ml. žiaci

Mladší žiaci
Jeseň  2018/2019
č.z. 1. kolo 29.-30.9.2018 výsledok polčas
domáci hostia
T401 Sporta Hlohovec voľno xxx
T402 Šala volno xxx
T403 Topolčany N.Zámky A 21:21 11:13
T404 Topolčany N.Zámky B 30:24 19:13
T405 Cífer DAC D.Streda 6:16 2:9
T406 Trnava Piešťany 13:13 7:6
2. kolo 6.-7.10.2018 výsledok polčas
T407 voľno Piešťany xxx
T408 DAC D.Streda Trnava 11:8 7:5
T409 N.Zámky A Cífer, hralo sa v Cíferi 29:9 19:5
T410 N.Zámky B Cífer,  hralo sa v Cíferi 26:8 12:4
T411 volno Topolčany xxx
T412 Sporta Hlohovec Šala 19:9 16:6
3. kolo 20.-21.10.2018 výsledok polčas
T413 Šala voľno xxx
T414 Topolčany Sporta Hlohovec 13:15 7:10
T415 Cífer volno xxx
T416 Trnava N.Zámky A 16:20 11:7
T417 Trnava N.Zámky B 22:15 9:6
T418 Piešťany DAC D.Streda 15:14 8:9
4. kolo 27.-28.10.2018 výsledok polčas
T419 voľno DAC D.Streda xxx
T420 N.Zámky A Piešťany 24:17 14:11
T421 N.Zámky B Piešťany 33:17 26:10
T422 volno Trnava xxx
T423 Sporta Hlohovec,hralo sa v Cíferi Cífer 24:10 14:4
T424 Šala Topolčany
5. kolo 10.-11.11.2018 výsledok polčas
T425 Topolčany voľno xxx
T426 Cífer Šala 13:20 2:10
T427 Trnava Sporta Hlohovec 15:22 3:11
T428 Piešťany volno xxx
T429 DAC D.Streda N.Zámky A 14:26 4:10
T430 DAC D.Streda N.Zámky B 16:17 9:8
6. kolo 17.-18.11.2018 výsledok polčas
T431 N.Zámky B N.Zámky A 12:15 7:8
T432 volno DAC D.Streda xxx
T433 Sporta Hlohovec Piešťany 23:14 17:10
T434 Šala Trnava 10:18 6:11
T435 Topolčany Cífer 24:9 12:6
7. kolo 1.-2.12.2018 výsledok polčas
T436 Cífer voľno xxx
T437 Trnava Topolčany 8:23 4:11
T438 Piešťany Šala 12:5 10:5
T439 DAC D.Streda Sporta Hlohovec 10:21 4:8
T440 N.Zámky A,B volno xxx
8. kolo 8.-9.12.2018 výsledok polčas
T441 Sporta Hlohovec N.Zámky A 25:20 20:13
T442 Sporta Hlohovec N.Zámky B 18:20 14:16
T443 Šala DAC D.Streda 11:15 5:7
T444 Topolčany Piešťany 19:11 9:4
T445 Cífer Trnava 9:17
9. kolo 15.-16.12.2018 výsledok polčas
T446 Trnava voľno xxx
T447 Piešťany Cífer
T448 DAC D.Streda Topolčany 13:18 7:10
T449 N.Zámky A Šala 40:12 31:7
T450 N.Zámky B Šala 31:14 18:12
T451 volno Sporta Hlohovec xxx
Jar  2018/2019
č.z. 10. kolo  9.-10.3.2019 výsledok polčas
domáci hostia
TJ401 voľno Sporta Hlohovec xxx
TJ402 volno Šala xxx
TJ403 N.Zámky A Topolčany 17:26 9:11
TJ404 N.Zámky B Topolčany 17:17 9:9
TJ405 DAC D.Streda Cífer 16:14 8:7
TJ406 Piešťany Trnava 13:13 11:11
11. kolo 16.-17.3.2019 výsledok polčas
TJ407 Piešťany voľno xxx
TJ408 Trnava DAC D.Streda
TJ409 Cífer N.Zámky A 14:32 4.17
TJ410 Cífer N.Zámky B 11:31 2:12
TJ411 Topolčany volno xxx
TJ412 Šala Sporta Hlohovec 11:19 6:9
12. kolo  30.-31.3.2019 výsledok polčas
TJ413 voľno Šala xxx
TJ414 Sporta Hlohovec Topolčany 17:16 11:4
TJ415 volno Cífer xxx
TJ416 N.Zámky A Trnava 24:17 13:8
TJ417 N.Zámky B Trnava 14:17 3:8
TJ418 DAC D.Streda Piešťany 15:7 8:3
13. kolo  13.-14.4.2019 výsledok polčas
TJ419 DAC D.Streda voľno xxx
TJ420 Piešťany N.Zámky A 16:21 11:15
TJ421 Piešťany N.Zámky B 20:20 15:13
TJ422 Trnava volno xxx
TJ423 Cífer Sporta Hlohovec 6:20 4:17
TJ424 Topolčany Šala 28:12 15:7
14. kolo  27.-28.4.2019 výsledok polčas
TJ425 voľno Topolčany xxx
TJ426 Šala Cífer 23:14 12:6
TJ427 Sporta Hlohovec Trnava 24:7 12:4
TJ428 volno Piešťany xxx
TJ429 N.Zámky A DAC D.Streda 32:17 13:9
TJ430 N.Zámky B DAC D.Streda 46:11 26:4
15. kolo  11.-12.5.2019 výsledok polčas
TJ431 N.Zámky A N.Zámky B 13:11 6:6
TJ432 DAC D.Streda volno xxx
TJ433 Piešťany Sporta Hlohovec 11:17 6:10
TJ434 Trnava Šala
TJ435 Cífer Topolčany 11:37 6:18
16. kolo  18.-19.5.2019 výsledok polčas
TJ436 voľno Cífer xxx
TJ437 Topolčany Trnava 18:21 9:11
TJ438 Šala Piešťany 8:11 5:6
TJ439 Sporta Hlohovec DAC D.Streda 20:11 10:7
TJ440 volno N.Zámky A,B xxx
17. kolo 1.-2.6.2019 výsledok polčas
volno voľno xxx
TJ441 N.Zámky A Sporta Hlohovec 22:10 15:8
TJ442 N.Zámky B Sporta Hlohovec 16:23 12:16
TJ443 DAC D.Streda Šala
TJ444 Piešťany Topolčany 6:29 3:16
TJ445 Trnava Cífer
18. kolo  8.-9.6.2019 výsledok polčas
TJ446 voľno Trnava xxx
TJ447 Cífer Piešťany
TJ448 Topolčany DAC D.Streda
TJ449 Šala N.Zámky A 15:20 7:8
TJ450 Šala N.Zámky B 8:20 7:8
TJ451 Sporta Hlohovec volno xxx