Uvod

archivovane vysledky a informácie od roku 2021

Výsledky súťaží v ročníku 2021 / 2022

Starší žiaci: 1.miesto: TJ Štart N.Zámky A 2.miesto: Sportacademy Hlohovec 3.miesto: TJ Agro Topolčany Mladší žiaci: 1.miesto: Legends Šala 2.miesto: TJ Štart N.Zámky A 3.miesto: TJ Agro Topolčany Staršie žiačky: 1.miesto: HC DAC D.Streda A 2.miesto: HC DAC D.Streda B 3.miesto: Piešťany Mladšie žiačky: 1.miesto: Slávia Sered 2.miesto: HC DAC D.Streda B 3.miesto: TJ Družstevník Topolníky Všetky družstvá boli odmenené pohárom a diplomom. „Víťazom blahoželáme a ostatným družstvám dakujeme za reprezentáciu TKZHa.“ Prípravky chlapcov,dievčat a aj mini prípravky: odohralo sa nespočetne vela turnajov a aj zápasov v rôznych mestách. Nikto sa nestal vítazom, všetky deti boli odmenené medailou, pohárom pre družstvo a aj maškrtou

„SPOLU SME TO ZVLADLI“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek

Hurá

súťaže sa nám rozbehli naplno

treba však dodržiavať aktuálne pravidlá covid 19

športu zdar

„SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek

 

Usmernenia ku Covid – 19

Usmernenie k činnosti v kluboch 190122  

„SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek

19.1.2022

 

Štastné a veselé vianoce a  štastný Nový rok 2022

Vám športovým priaznivcom praje Trnavský krajský zväz hádzanej

 

„SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek

Usmernenia ku Covid – 19

Súťaže v Trnavskom kraji sú pozastavené dňom 22.11.2021
týka sa to všetkých kategórii – žiaci, žiačky, prípravka, mini prípravka
O všetkom podstatnom Vás budeme informovať na našej stránke

„SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek

 

Usmernenia ku Covid – 19

  Aktualizácia usmernení COVID-19 k 22.11.2021

„SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek  

Covid – 19 automat platný od 1.11.2021

2. stupeň ohrozenia

Základ – bez vstupu

OTP – Maximálne 50 osôb na jeden sektor

Kompletne zaočkovaní Bez obmedzení.

Športoviskom sa rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch. Sektorom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyčlenená a oddelená časť športoviska od iných častí športoviska, na ktorej vykonávajú tréningovú športovú činnosť určené osoby.

Pre sektory platia nasledovné opatrenia: osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať, každý sektor má vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál, každý sektor musí byť vedený odlišnou osobou trénera, medzi sektormi musí byť zachované dilatačné pásmo o minimálnej šírke 4 metre, ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne. veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť v územných obvodoch okresov v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nesmie byť menšia ako 800 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko, veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko.

Organizátorom hromadných podujatí športového charakteru, na ktorých je povolená účasť divákov, sa nariaďujú ešte aj nasledovné opatrenia:

obmedzenia na počet divákov hromadného podujatia sa použijú podľa všeobecných povolených kapacít pre hromadné podujatia , testovanie hráčov a členov realizačného tímu klubov alebo tímov zúčastňujúcich sa súťaží pomocou RT-PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní, pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať rozostup 2 metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení , priestor pre divákov musí byť rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1000 divákov, prípade kapacity hľadiska nepresahujúcej 50%, je organizátor povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade, dodržiavať všeobecné opatrenia pri usporadúvaní hromadných podujatí.

„SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek  

COVID-19

aktualizácii vyhlášky ÚVZ SR č. 255, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v súvislosti s účasťou u divákov na jednotlivých stretnutiach v rozbehnutých súťažiach.    https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20254.pdf

 

Konečne sme sa dočkali začíname hrať

Huráááá !!!

Začiname 25.9.2021

súťaže žiakov a žiačok sú nalosované a môžme začať hrať. Rozlosovanie najdete v kategorii rozlosovanie súťaží

„SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek

 

 

Konečne sme sa dočkali začíname hrať……aj ked na záver sezóny 2020/2021, ale predsa………………

Pripravili sme pre našich hráčov a hráčky turnaje,ktoré budú slúžiť na rozohratie sa pred Majstrovstvami Slovenska jednotlivých kategórii.

Rozlosovanie najdete v kategorii turnaje

SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek

Usmernenia ku Covid-19

Aktuálne znenie uznesenia vlády aj s výkladom z MŠVVaŠ SR v plnom znení tak, ako sme ho dostalo SZH :

„Podľa aktuálneho uznesenia vlády sa zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu alebo na účel pobytu, na exteriérovom alebo interiérovom športovisku za predpokladu, že ide o osobu, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA(Pfizer, Moderna; pozn. autora) vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou(AstraZeneca; pozn. autora) proti ochoreniu COVID-19 a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA proti ochoreniu COVID-19 alebo vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní.“

„Z uznesenia vlády tiež vyplýva, že povinnosť testovania sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú schopné preukázať sa skutočnosťou, že sú v lehote 180 dní od prekonania ochorenia COVID – 19 formou SMS správy, alebo potvrdením od obvodného lekára. Lehota 180 dní sa začína plynúť dňom ukončenia karantény.“y

“ SPOLU TO ZVLÁDNEME “

predseda TKZHa – Bc.Ivan Dávidek

Roč.2020/2021

vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandémiu Covid-19 sú všetky súťaže žiakov a žiačoka aj prípraviek chlapcov a dievčat  prerušené do odvolania. O aktuálnom stave súťaží Vás budeme vopred informovať. 

“ SPOLU TO ZVLÁDNEME “ – predsda TKZHa – Bc.Ivan Dávidek

roč.2020/2021

vzhladom na stále pretrvávajúcu hrozbu Covid-19 sú všetky súťaže žiakov a žiačok

a aj prípraviek chlapcov a dievčat  prerušené do odvolania.

“ SPOLU TO ZVLÁDNEME “ – predsda TKZHa – Bc.Ivan Dávidek

roč.2020/2021

súťaže žiakov a žiačok sú naplánované na začiatok októbra 2020

dúfame,že pandémia Covid-19 ustúpi a súťaže sa budú môcť hrať. Všetky súťaže sa budú hrať za prísnych hygienických podmienok,ktoré obdrží každý klub od SZH.

“ SPOLU TO ZVLÁDNEME “ – predsda TKZHa – Bc.Ivan Dávidek

Usmernenia COVID-19

roč.2019/2020

Súťaže v súťažnom ročníku 2019 / 2020 boli ukončené z dôvodu pandémie COVID-19

o dalšom postupe voči súťažiam riadených TKZHa Vás budeme vopred informovať

“ SPOLU TO ZVLÁDNEME “ – predsda TKZHa – Bc.Ivan Dávidek

Rozhodnutie SZH: Súťažný ročník 2019/2020 ukončený