rozlosovanie st.žiačky 2016-2017

2017 – JAR
Kolo :1.     25-26.2.2017
Č.záp. Domáci Hostia Výsledok Pólčas
C11 voľno DAC D.Streda
C12 Talent D.Str. voľno
C13 UDHK Nitra Hlohovec
C14 Kolárovo Šurany
C15 Topoľčany Močenok
C16 Šaľa Sereď
C17 Bánovce voľno
Kolo :2.     04-05.3.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
C21 Šaľa voľno
C22 Sereď Topoľčany
C23 Močenok Šurany
C24 Kolárovo UDHK Nitra
C25 Hlohovec Talent DS
C26 xxx xxx
C27 DAC DS Bánovce
Kolo :3.     11-12.3.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
C31 voľno DAC D.Streda
C32 Bánovce voľno
C33 voľno Hlohovec
C34 Talent DS Kolárovo
C35 UDHK Nitra Močenok
C36 Šurany Sereď
C37 Topoľčany Šaľa
Kolo :4.     18-19.3.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
C41 Topoľčany voľno
C42 Šaľa Šurany
C43 Sereď UDHK Nitra
C44 Močenok Talent DS
C45 Kolárovo voľno
C46 Hlohovec Bánovce
C47 voľno DAC DS
Kolo :5.     25-26.3.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
C51 xxx xxx
C52 DAC DS Hlohovec
C53 Bánovce Kolárovo
C54 voľno Močenok
C55 Talent DS Sereď
C56 UDHK Nitra Šaľa-A
C57 Šurany Topoľčany
Kolo :6.     01-02.4.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
C61 Šurany voľno
C62 Topoľčany UDHK NItra
C63 Talent DS Šaľa
C64 Sereď voľno
C65 Močenok Bánovce
C66 Kolárovo DAC DS
C67 Hlohovec voľno
Kolo :7.     08-09.4.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
C71 voľno Hlohovec
C72 voľno Kolárovo
C73 DAC DS Močenok
C74 Bánovce Sereď
C75 voľno Šaľa
C76 Talent DS Topoľčany
C77 UDHK Nitra Šurany
Kolo :8.     22-23.4.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
C81 UDHK Nitra voľno
C82 Šurany Talent DS
C83 Topoľčany voľno
C84 Šaľa Bánovce
C85 Sereď DAC DA
C86 Močenok voľno
C87 Kolárovo Hlohovec
Kolo :9.     29-30.4.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Pólčas
C91 voľno Kolárovo
C92 Hlohovec Močenok
C93 voľno Sereď
C94 DAC DS Šaľa
C95 Bánovce Topoľčany
C96 voľno Šurany
C97 Talent DS UDHK Nitra
Kolo :10.     06-07.5.2017
Č.záp. Domáci Hostia Výsledok Pólčas
C101 Talent DS voľno
C102 UDHK Nitra voľno
C103 Šurany Bánovce
C104 Topoľčany DAC DS
C105 Šaľa voľno
C106 Sereď Hlohovec
C107 Močenok Kolárovo
Kolo :11.     13-14.5.2017
Č.záp. Domáci Hostia Výsledok Pólčas
C111 voľno Močenok
C112 Kolárovo Sereď
C113 Hlohovec Šaľa
C114 voľno Topoľčany
C115 DAC DS Šurany
C116 UDHK Nitra Bánovce
C117 voľno Talent DS
Kolo :12.     20-021.5.2017
Č.zap. Domáci Hostia Výsledok Pólčas
C121 xxx xxx
C122 Talent DS Bánovce
C123 UDHK Nitra DAC DS
C124 Šurany voľno
C125 Topoľčany Hlohovec
C126 Šaľa Kolárovo
C127 Sereď Močenok
Kolo :13.     27-28.5.2017
Č.záp. Domáci Hostia Výsledok Pólčas
C131 voľno Sereď
C132 Močenok Šaľa
C133 Kolárovo Topoľčany
C134 Hlohovec Šurany
C135 voľno UDHK Nitra
C136 DAC DS Talent DS
C137 Bánovce voľno
15-17.4.2017 Veľká noc / voľno
9-11.6.2017 M-SR / stžy