Rozlosovanie st.žiaci 2018-2019

Starší žiaci

Rozpis zápasov v sezóne – 2018/2019
Jeseň  2018/2019
1. kolo  29.-30.9.2018
č.z. domáci hostia
T301 Sporta Hlohovec voľno
T302 Šala Kolárovo
T303 Topolčany N.Zámky A
T304 Cífer DAC D.Streda
T305 Trnava Piešťany
2. kolo 6.-7.10.2018
T306 voľno Piešťany
T307 DAC D.Streda Trnava
T308 N.Zámky A Cífer
T309 Kolárovo Topolčany
T310 Sporta Hlohovec Šala
3. kolo  20.-21.10.2018
T311 Šala voľno
T312 Topolčany Sporta Hlohovec
T313 Cífer Kolárovo
T314 Trnava N.Zámky A
T315 Piešťany DAC D.Streda
4. kolo  27.-28.10.2018
T316 voľno DAC D.Streda
T317 N.Zámky A Piešťany
T318 Kolárovo Trnava
T319 Sporta Hlohovec Cífer
T320 Šala Topolčany
5. kolo  10.-11.11.2018
T321 Topolčany voľno
T322 Cífer Šala
T323 Trnava Sporta Hlohovec
T324 Piešťany Kolárovo
T325 DAC D.Streda N.Zámky A
6. kolo  17.-18.11.2018
T326 voľno N.Zámky A
T327 Kolárovo DAC D.Streda
T328 Sporta Hlohovec Piešťany
T329 Šala Trnava
T330 Topolčany Cífer
7. kolo  1.-2.12.2018
T331 Cífer voľno
T332 Trnava Topolčany
T333 Piešťany Šala
T334 DAC D.Streda Sporta Hlohovec
T335 N.Zámky A Kolárovo
8. kolo  8.-9.12.2018
T336 voľno Kolárovo
T337 Sporta Hlohovec N.Zámky A
T338 Šala DAC D.Streda
T339 Topolčany Piešťany
T340 Cífer Trnava
9. kolo 15.-16.12.2018
T341 Trnava voľno
T342 Piešťany Cífer
T343 DAC D.Streda Topolčany
T344 N.Zámky A Šala
T345 Kolárovo Sporta Hlohovec
Jar  2018/2019
10. kolo  9.-10.3.2019
domáci hostia
TJ301 voľno Sporta Hlohovec
TJ302 Kolárovo Šala
TJ303 N.Zámky A,B Topolčany
TJ304 DAC D.Streda Cífer
TJ305 Piešťany Trnava
11. kolo 16.-17.3.2019
TJ306 Piešťany voľno
TJ307 Trnava DAC D.Streda
TJ308 Cífer N.Zámky A,B
TJ309 Topolčany Kolárovo
TJ310 Šala Sporta Hlohovec
12. kolo  30.-31.3.2019
TJ311 voľno Šala
TJ312 Sporta Hlohovec Topolčany
TJ313 Kolárovo Cífer
TJ314 N.Zámky A,B Trnava
TJ315 DAC D.Streda Piešťany
13. kolo  13.-14.4.2019
TJ316 DAC D.Streda voľno
TJ317 Piešťany N.Zámky A,B
TJ318 Trnava Kolárovo
TJ319 Cífer Sporta Hlohovec
TJ320 Topolčany Šala
14. kolo  27.-28.4.2019
TJ321 voľno Topolčany
TJ322 Šala Cífer
TJ323 Sporta Hlohovec Trnava
TJ324 Kolárovo Piešťany
TJ325 N.Zámky A,B DAC D.Streda
15. kolo  11.-12.5.2019
TJ326 N.Zámky A,B voľno
TJ327 DAC D.Streda Kolárovo
TJ328 Piešťany Sporta Hlohovec
TJ329 Trnava Šala
TJ330 Cífer Topolčany
16. kolo  18.-19.5.2019
TJ331 voľno Cífer
TJ332 Topolčany Trnava
TJ333 Šala Piešťany
TJ334 Sporta Hlohovec DAC D.Streda
TJ335 Kolárovo N.Zámky A,B
17. kolo  1.-2.6.2019
TJ336 Kolárovo voľno
TJ337 N.Zámky A,B Sporta Hlohovec
TJ338 DAC D.Streda Šala
TJ339 Piešťany Topolčany
TJ340 Trnava Cífer
18. kolo  8.-9.6.2019
TJ341 voľno Trnava
TJ342 Cífer Piešťany
TJ343 Topolčany DAC D.Streda
TJ344 Šala N.Zámky A,B
TJ345 Sporta Hlohovec Kolárovo