Rozlosovanie st.žiačky 2017-2018

 

Riadiaci orgán : Nitriansky +Trnavský krajský zväz hádzanej
Súťažný ročník : 2017-2018 Jeseň
Kolo : 1.     16-17.9.2017
Č. záp. Domáci Hostia
A- 11 Šaľa- A,B voľno xxx xxx xxx
A- 12 Kolárovo voľno xxx xxx xxx
A- 13 Zlatná Topoľčany
A- 14 Sereď Nesvady-Imeľ
A- 15 Šurany Hlohovec
A- 16 Štúrovo Bánovce
A- 17 Nitra Močenok
D.Streda voľno xxx xxx xxx
Kolo : 2.     23-24.9.2017
Č. záp. Domáci Hostia
A- 21 Bánovce Nitra
A- 22 Hlohovec Štúrovo
A- 23 Nesvady-Imeľ Šurany
A- 24 Topoľčany Sereď
A- 25 voľno Zlatná xxx xxx xxx
A- 26 voľno Kolárovo xxx xxx xxx
A- 27 D.Streda Šaľa-A
A- 28 D.Streda Šaľa-B
voľno Močenok xxx xxx xxx
Kolo : 3.     30.9-1.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia
A- 31 Kolárovo D.Streda
A- 32 Zlatná voľno xxx xxx xxx
A- 33 Sereď voľno xxx xxx xxx
A- 34 Šurany Topoľčany
A- 35 Štúrovo Nesvady-Imeľ
A- 36 Nitra Hlohovec
A- 37 Močenok Bánovce
Šaľa-A,B voľno xxx xxx xxx
Kolo : 4.     7-8.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia
A- 41 Hlohovec Močenok
A- 42 Nesvady-Imeľ Nitra
A- 43 Topoľčany Štúrovo
A- 44 voľno Šurany xxx xxx xxx
A- 45 voľno Sereď xxx xxx xxx
A- 46 D.Streda Zlatná
A- 47 Šaľa-A Kolárovo
A- 48 Šaľa-B Kolárovo
voľno Bánovce xxx xxx xxx
Kolo : 5.     14-15.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia
A- 51 Zlatná Šaľa-A
A- 52 Sereď D.Streda
A- 53 Šurany voľno xxx xxx xxx
A- 54 Štúrovo voľno xxx xxx xxx
A- 55 Nitra Topoľčany
A- 56 Močenok Nesvady-Imeľ
A- 57 Bánovce Hlohovec
A- 58 Zlatná Šaľa-B
Kolárovo voľno xxx xxx xxx
Kolo : 6.     21-22.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia
A- 61 Nesvady Bánovce
A- 62 Topoľčany Močenok
A- 63 voľno Nitra xxx xxx xxx
A- 64 voľno Štúrovo xxx xxx xxx
A- 65 D.Streda Šurany
A- 66 Šaľa-A Sereď
A- 67 Kolárovo Zlatná
A- 69 Šaľa-B Sereď
voľno Hlohovec xxx xxx xxx
  Kolo : 7.     28-29.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia
A- 71 Sereď Kolárovo
A- 72 Šurany Šaľa-A
A- 73 Štúrovo D.Streda
A- 74 Nitra voľno xxx xxx xxx
A- 75 Močenok voľno xxx xxx xxx
A- 76 Bánovce Topoľčany
A- 77 Hlohovec Nesvady
A- 78 Šurany Šaľa-B
Zlatná voľno xxx xxx xxx
  Kolo : 8.     4-5.11.2017
Č. záp. Domáci Hostia
A- 81 Topoľčany Hlohovec
A- 82 voľno Bánovce xxx xxx xxx
A- 83 voľno Močenok xxx xxx xxx
A- 84 D.Streda Nitra
A- 85 Šaľa-A Štúrovo
A- 86 Kolárovo Šurany
A- 87 Zlatná Sereď
A- 89 Šaľa-B Štúrovo
voľno Nesvady-Imeľ xxx xxx xxx
Kolo : 9.     11-12.11.2017
Č. záp. Domáci Hostia
A- 91 Šurany Zlatná
A- 92 Štúrovo Kolárovo
A- 93 Nitra Šaľa-A
A- 94 Močenok D.Streda
A- 95 Bánovce voľno xxx xxx xxx
A- 96 Hlohovec voľno xxx xxx xxx
A- 97 Nesvady Topoľčany
A- 98 Nitra Šaľa-B
Sereď voľno xxx xxx xxx
  Kolo : 10.     17.11.2017-piatok
Č. záp. Domáci Hostia
A- 101 voľno Nesvady xxx xxx xxx
A- 102 voľno Hlohovec xxx xxx xxx
A- 103 D.Streda Bánovce
A- 104 Šaľa-A Močenok
A- 105 Kolárovo Nitra
A- 106 Zlatná Štúrovo
A- 107 Sereď Šurany
A- 109 Šaľa-B Močenok
voľno Topoľčany xxx xxx xxx
Kolo : 11.     18-19.11.2017
Č. záp. Domáci Hostia
A- 111 Štúrovo Sereď
A- 112 Nitra Zlatná
A- 113 Močenok Kolárovo
A- 114 Bánovce Šaľa-A
A- 115 Hlohovec D.Streda
A- 116 Nesvady-Imeľ voľno xxx xxx xxx
A- 117 Topoľčany voľno xxx xxx xxx
A- 119 Bánovce Šaľa-B
Šurany voľno xxx xxx xxx
Kolo : 12.     25-26.11.2017
Č. záp. Domáci Hostia
A- 121 voľno Topoľčany xxx xxx xxx
A- 122 D.Streda Nesvady
A- 123 Šaľa-A Hlohovec
A- 124 Kolárovo Bánovce
A- 125 Zlatná Močenok
A- 126 Sereď Nitra
A- 127 Šurany Štúrovo
A- 128 Šaľa-B Hlohovec
Kolo : 13.     2-3.12.2017
Č. záp. Domáci Hostia
A- 131 Nitra Šurany
A- 132 Močenok Sereď
A- 133 Bánovce Zlatná
A- 134 Hlohovec Kolárovo
A- 135 Nesvady Šaľa-A
A- 136 Topoľčany D.Streda
A- 139 Nesvady Šaľa-B
Štúrovo voľno xxx xxx xxx
Kolo : 14.     9-10.12.2017
Č. záp. Domáci Hostia
A- 141 D.Streda voľno
A- 142 Šaľa-A Topoľčany
A- 143 Kolárovo Nesvady-Imeľ
A- 144 Zlatná Hlohovec
A- 145 Sereď Bánovce
A- 146 Šurany Močenok
A- 147 Štúrovo Nitra
A- 149 Šaľa-B Topoľčany
Kolo : 15.     16-17.12.2017
Č. záp. Domáci Hostia
A- 151 Močenok Štúrovo
A- 152 Bánovce Šurany
A- 153 Hlohovec Sereď
A- 154 Nesvady-Imeľ Zlatná
A- 155 Topoľčany Kolárovo
voľno Šaľa-A,B
voľno D.Streda
voľno Nitra
   JAR 2018
  Kolo : 16  17-18.2.2018
Č. záp. Domáci Hostia
D- 161 Šaľa-B Šaľa- A
D- 162 voľno Kolárovo
D- 163 voľno Zlatná
D- 164 Nesvady-Imeľ Sereď
D- 165 Hlohovec Šurany
D- 166 Bánovce Štúrovo
D- 167 Močenok Nitra
D- 168 voľno D.Streda
  Kolo : 17  24-25.2.2018
Č. záp. Domáci Hostia
D- 171 Nitra Bánovce
D- 172 Štúrovo Hlohovec
D- 173 Šurany Nesvady-Imeľ
D- 174 Sereď voľno
D- 175 Zlatná voľno
D- 176 Kolárovo voľno
D- 177 Šaľa-A D.Streda
D- 178 Šaľa-B D.Streda
D- 179 Močenok voľno
  Kolo : 18 3-4.3.2018
Č. záp. Domáci Hostia
D- 181 D.Streda Kolárovo
D- 182 voľno Zlatná
D- 183 voľno Sereď
D- 184 voľno Šurany
D- 185 Nesvady-Imeľ Štúrovo
D- 186 Hlohovec Nitra
D- 187 Bánovce Močenok
D- 188 voľno Šaľa-A,B
  Kolo : 19 10-11.3.2018
Č. záp. Domáci Hostia
D- 191 Močenok Hlohovec
D- 192 Nitra Nesvady-Imeľ
D- 193 Štúrovo voľno
D- 194 Šurany voľno
D- 195 Sereď voľno
D- 196 Zlatná D.Streda
D- 197 Kolárovo Šaľa-A
D- 198 Kolárovo Šaľa-B
D- 199 Bánovce voľno
   Kolo : 20    17-18.3.2018
Č. záp. Domáci Hostia
D- 201 Šaľa-A Zlatná
D- 202 D.Streda Sereď
D- 203 voľno Šurany
D- 204 voľno Štúrovo
D- 205 voľno Nitra
D- 206 Nesvady-Imeľ Močenok
D- 207 Hlohovec Bánovce
D- 208 Šaľa-B Zlatná
D- 209 voľno Kolárovo
Kolo : 21 24-25.3.2018
Č. záp. Domáci Hostia
D- 211 Bánovce Nesvady
D- 212 Močenok voľno
D- 213 Nitra voľno
D- 214 Štúrovo voľno
D- 215 Šurany D.Streda
D- 216 Sereď Šaľa-A
D- 217 Zlatná Kolárovo
D- 218 Sereď Šaľa-B
D- 219 Hlohovec voľno
  Kolo : 22 1-2.4.2018
Č. záp. Domáci Hostia
D- 221 Kolárovo Sereď
D- 222 Šaľa-A Šurany
D- 223 D.Streda Štúrovo
D- 224 voľno Nitra
D- 225 voľno Močenok
D- 226 voľno Bánovce
D- 227 Nesvady Hlohovec
D- 228 Šaľa-B Šurany
D- 229 voľno Zlatná
  Kolo : 23  7-8.4.2018
Č. záp. Domáci Hostia
D- 231 Hlohovec voľno
D- 232 Bánovce voľno
D- 233 Močenok voľno
D- 234 Nitra D.Streda
D- 235 Štúrovo Šaľa-A
D- 236 Šurany Kolárovo
D- 237 Sereď Zlatná
D- 238 Štúrovo Šaľa-B
D- 239 Nesvady-Imeľ voľno
  Kolo : 24 14-15.4.2018
Č. záp. Domáci Hostia
D- 241 Zlatná Šurany
D- 242 Kolárovo Štúrovo
D- 243 Saľa-A Nitra
D- 244 D.Streda Močenok
D- 245 voľno Bánovce
D- 246 voľno Hlohovec
D- 247 voľno Nesvady
D- 248 Šaľa-B Nitra
D- 249 voľno Sereď
  Kolo : 25  21-22.4.2018
Č. záp. Domáci Hostia
D- 251 Nesvady voľno
D- 252 Hlohovec voľno
D- 253 Bánovce D.Streda
D- 254 Šaľa-A Močenok
D- 255 Nitra Kolárovo
D- 256 Štúrovo Zlatná
D- 257 Šurany Sereď
D- 258 Šaľa-B Močenok
259
Kolo : 26 28-29.4.2018
Č. záp. Domáci Hostia
D- 261 Sereď Štúrovo
D- 262 Zlatná Nitra
D- 263 Kolárovo Močenok
D- 264 Šaľa-A Bánovce
D- 265 D.Streda Hlohovec
D- 266 voľno Nesvady-Imeľ
D- 267 voľno voľno
D- 268 Šaľa-B Bánovce
D- 269 voľno Šurany
  Kolo : 27 5-6.5.2018
Č. záp. Domáci Hostia
D- 271 voľno voľno
D- 272 Nesvady D.Streda
D- 273 Hlohovec Šaľa-A
D- 274 Bánovce Kolárovo
D- 275 Močenok Zlatná
D- 276 Nitra Sereď
D- 277 Štúrovo Šurany
D- 278 Hlohovec Šaľa-B
  Kolo : 28  12-13.5.2018
Č. záp. Domáci Hostia
D- 281 Šurany Nitra
D- 282 Sereď Močenok
D- 283 Zlatná Bánovce
D- 284 Kolárovo Hlohovec
D- 285 Šaľa-A Nesvady
D- 286 D.Streda voľno
D- 287 Šaľa-B Nesvady
D- 288 voľno Štúrovo xxx
  Kolo : 29  19-20.5.2018
Č. záp. Domáci Hostia
D- 291 voľno D.Streda
D- 292 voľno Šaľa-A
D- 293 Nesvady-Imeľ Kolárovo
D- 294 Hlohovec Zlatná
D- 295 Bánovce Sereď
D- 296 Močenok Šurany
D- 297 Nitra Štúrovo
D- 298 voľno Šaľa-B
Kolo : 30 26-27.5.2018
Č. záp. Domáci Hostia
D- 301 Štúrovo Močenok
D- 302 Šurany Bánovce
D- 303 Sereď Hlohovec
D- 304 Zlatná Nesvady-Imeľ
D- 305 Kolárovo voľno
D- 306 Šaľa-A,B voľno
D- 307 D.Streda voľno
D- 308 Nitra voľno