Kontakt

Krajský zväz hádzanej Trnava

kontakt: 

Krajský zväz hádzanej Trnava
Predseda KZHá Trnava- Bc.Ivan Dávidek
mobil: 0948 091826
davidek@tkzha.sk

fakturačná adresa:
Nám.SNP 3,
917 01 Trnava
mobil: 0948 091826
ICO:36079723
Bankové spojenie KZHá Trnava: SK02 1100 0000 0029 4845 8349
adresa pre doručovanie:
Vinohradská 3/B
920 01 Hlohovec

Riadenie súťaže :

Predseda KZHá Trnava- Bc.Ivan Dávidek
Vinohradská 3/B
920 01 Hlohovec
mobil: 0948 091826
davidek@tkzha.sk 

Rozhodcovská komisia

Doc. Ing. Peter HAŠČÍK

Pod Orešnou 4
Nitra – Kynek
Mobil: 0908701316
peter.hascik@uniag.sk

Bc. Ivan DAVIDEK
Vinohradská 3/B
920 01  Hlohovec
mobil: 0948 091826
davidek@tkzha.sk