Rozlosovanie ST žiaci 2015 – 2016

8. kolo (19.- 20.3.2016)

domáci hostia
229 voľno Šaľa
230 Hlohovec Cífer
231 N.Zámky Trnava
232 Topoľčany Voľno

9. kolo (26. – 27.3.2016)

domáci hostia
233 voľno Topoľčany
234 voľno N.Zámky
235 Trnava Hlohovec
236 Cífer Šaľa

10. kolo (9. – 10.4.2016)

domáci hostia
237 Cífer voľno
238 Šaľa Trnava
239 Hlohovec voľno
240 N.Zámky Topoľčany

11. kolo (16. – 17.4.2016)

domáci hostia
241 voľno N.Zámky
242 Topoľčany Hlohovec
243 voľno Šaľa
244 Trnava Cífer

12. kolo (30.4. – 1.5.2016)

domáci hostia
245 Trnava voľno
246 Cífer voľno
247 Šaľa Topoľčany
248 Hlohovec N. Zámky

13. kolo (7. – 8.5.2016)

domáci hostia
249 voľno Hlohovec
250 N.Zámky Šaľa
251 Topoľčany Cífer
252 voľno Trnava

14. kolo (21. – 22.5.2016)

domáci hostia
253 voľno voľno
254 Trnava Topoľčany
255 N.Zámky Cífer
256 Šala Hlohovec