Rozlosovanie ml.žiačky 2017-2018

Riadiaci orgán : Nitriansky +Trnavský krajský zväz hádzanej
Súťažný ročník : 2017-2018 Jeseň
Kolo : 1.     16-17.9.2017
Č. záp. Domáci Hostia
B- 11 Šaľa- A Cífer
B- 12 Kolárovo D.Streda-A
B- 13 Zlatná Topoľčany
B- 14 Sereď Nesvady-Imeľ
B- 15 Šurany Hlohovec
B- 16 Štúrovo Bánovce
B- 17 Nitra Močenok
B- 18 Šaľa-B Cífer
B- 19 Kolárovo D.Streda-B
D.Streda-C voľno xxx xxx xxx
Kolo : 2.     23-24.9.2017
Č. záp. Domáci Hostia
B- 21 Bánovce Nitra
B- 22 Hlohovec Štúrovo
B- 23 Nesvady-Imeľ Šurany
B- 24 Topoľčany Sereď
B- 25 D.Streda-A Zlatná
B- 26 Cífer Kolárovo
B- 27 D.Streda-C Šaľa-A
B- 28 D.Streda-B Zlatná
B- 29 D.Streda-C Šaľa-B
voľno Močenok
Kolo : 3.     30.9-1.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia
B- 31 Kolárovo D.Streda-C
B- 32 Zlatná Cífer
B- 33 Sereď D.Streda-A
B- 34 Šurany Topoľčany
B- 35 Štúrovo Nesvady-Imeľ
B- 36 Nitra Hlohovec
B- 37 Močenok Bánovce
B- 38 Sereď D.Streda-B
Šaľa-A,B voľno xxx xxx xxx
Kolo : 4.     7.8.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia
B- 41 Hlohovec Močenok
B- 42 Nesvady-Imeľ Nitra
B- 43 Topoľčany Štúrovo
B- 44 D.Streda-A Šurany
B- 45 Cífer Sereď
B- 46 D.Streda-C Zlatná
B- 47 Šaľa-A Kolárovo
B- 48 Šaľa-B Kolárovo
B- 49 D.Streda-B Šurany
voľno Bánovce xxx xxx xxx
Kolo : 5.     14-15.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia
B- 51 Zlatná Šaľa-A
B- 52 Sereď D.Streda-C
B- 53 Šurany Cífer
B- 54 Štúrovo D.Streda-A
B- 55 Nitra Topoľčany
B- 56 Močenok Nesvady-Imeľ
B- 57 Bánovce Hlohovec
B- 58 Zlatná Šaľa-B
B- 59 Štúrovo D.Streda-B
Kolárovo voľno xxx xxx xxx
Kolo : 6.     21-22.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia
B- 61 Nesvady Bánovce
B- 62 Topoľčany Močenok
B- 63 D.Streda-A Nitra
B- 64 Cífer Štúrovo
B- 65 D.Streda-C Šurany
B- 66 Šaľa-A Sereď
B- 67 Kolárovo Zlatná
B- 68 D.Streda-B Nitra
B- 39 Šaľa-B Sereď
voľno Hlohovec xxx xxx xxx
Kolo : 7.     28-29.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia
B- 71 Sereď Kolárovo
B- 72 Šurany Šaľa-A
B- 73 Štúrovo D.Streda-C
B- 74 Nitra Cífer
B- 75 Močenok D.Streda-A
B- 76 Bánovce Topoľčany
B- 77 Hlohovec Nesvady
B- 78 Šurany Šaľa-B
B- 79 Močenok D.Streda-B
Zlatná voľno xxx xxx xxx
Kolo : 8.     4-5.11.2017
Č. záp. Domáci Hostia
B- 81 Topoľčany Hlohovec
B- 82 D.Streda-A Bánovce
B- 83 Cífer Močenok
B- 84 D.Streda-C Nitra
B- 85 Šaľa-A Štúrovo
B- 86 Kolárovo Šurany
B- 87 Zlatná Sereď
B- 88 D.Streda-B Bánovce
B- 89 Šaľa-B Štúrovo
voľno Nesvady-Imeľ xxx xxx xxx
Kolo : 9.     11-12.11.2017
Č. záp. Domáci Hostia
B- 91 Šurany Zlatná
B- 92 Štúrovo Kolárovo
B- 93 Nitra Šaľa-A
B- 94 Močenok D.Streda-C
B- 95 Bánovce Cífer
B- 96 Hlohovec D.Streda-A
B- 97 Nesvady Topoľčany
B- 98 Nitra Šaľa-B
B- 99 Hlohovec D.Streda-B
Sereď voľno xxx xxx xxx
Kolo : 10.     17.11.2017-piatok
Č. záp. Domáci Hostia
B- 101 D.Streda-A Nesvady
B- 102 Cífer Hlohovec
B- 103 D.Streda-C Bánovce
B- 104 Šaľa-A Močenok
B- 105 Kolárovo Nitra
B- 106 Zlatná Štúrovo
B- 107 Sereď Šurany
B- 108 D.Streda-B Nesvady
B- 109 Šaľa-B Močenok
voľno Topoľčany xxx xxx xxx
Kolo : 11.     18-19.11.2017
Č. záp. Domáci Hostia
B- 111 Štúrovo Sereď
B- 112 Nitra Zlatná
B- 113 Močenok Kolárovo
B- 114 Bánovce Šaľa-A
B- 115 Hlohovec D.Streda-C
B- 116 Nesvady-Imeľ Cífer
B- 117 Topoľčany D.Streda-A
B- 118 Topoľčany D.Streda-B
B- 119 Bánovce Šaľa-B
Šurany voľno xxx xxx xxx
Kolo : 12.     25-26.11.2017
Č. záp. Domáci Hostia
B- 121 Cífer Topoľčany
B- 122 D.Streda-C Nesvady
B- 123 Šaľa-A Hlohovec
B- 124 Kolárovo Bánovce
B- 125 Zlatná Močenok
B- 126 Sereď Nitra
B- 127 Šurany Štúrovo
B- 128 Šaľa-B Hlohovec
voľno D.Streda-A,B xxx xxx xxx
Kolo : 13.     2.3.12.2017
Č. záp. Domáci Hostia
B- 131 Nitra Šurany
B- 132 Močenok Sereď
B- 133 Bánovce Zlatná
B- 134 Hlohovec Kolárovo
B- 135 Nesvady Šaľa-A
B- 136 Topoľčany D.Streda-C
B- 137 D.Streda-A Cífer
B- 138 D.Streda-B Cífer
B- 139 Nesvady Šaľa-B
Štúrovo voľno xxx xxx xxx
Kolo : 14.     9-10.12.2017
Č. záp. Domáci Hostia
B- 141 D.Streda-C D.Streda-A
B- 142 Šaľa-A Topoľčany
B- 143 Kolárovo Nesvady-Imeľ
B- 144 Zlatná Hlohovec
B- 145 Sereď Bánovce
B- 146 Šurany Močenok
B- 147 Štúrovo Nitra
B- 148 D.Streda-C Dstreda-B
B- 149 Šaľa-B Topoľčany
voľno Cífer xxx xxx xxx
Kolo : 15.     16-17.12.2017
Č. záp. Domáci Hostia
B- 151 Močenok Štúrovo
B- 152 Bánovce Šurany
B- 153 Hlohovec Sereď
B- 154 Nesvady-Imeľ Zlatná
B- 155 Topoľčany Kolárovo
B- 156 D.Streda-A Šaľa-A
B- 157 Cífer D.Streda-C
B- 158 D.Streda-B Šaľa-B
B- 159 D.Sreda-A Šaľa-B
B- 150 D.Streda-B Šaľa-A
Nitra voľno xxx xxx xxx

JAR  2018

 

Kolo : 16  17-18.2.2018
Č. záp. Domáci Hostia
E 161 Cífer Šaľa- A
E 162 D.Streda-A Kolárovo
E 163 Topoľčany Zlatná
E 164 Nesvady-Imeľ Sereď
E 165 Hlohovec Šurany
E 166 Bánovce Štúrovo
E 167 Močenok Nitra
E 168 Cífer Šaľa-B
E 169 D.Streda-B Kolárovo
voľno D.Streda-C
Kolo : 17  24-25.2.2018
Č. záp. Domáci Hostia
E 171 Nitra Bánovce
E 172 Štúrovo Hlohovec
E 173 Šurany Nesvady-Imeľ
E 174 Sereď Topoľčany
E 175 Zlatná D.Streda-A
E 176 Kolárovo Cífer
E 177 Šaľa-A D.Streda-C
E 178 Zlatná D.Streda-B
E 179 Šaľa-B D.Streda-C
Močenok voľno
Kolo : 18 3-4.3.2018  
Č. záp. Domáci Hostia
E 181 D.Streda-C Kolárovo
E 182 Cífer Zlatná
E 183 D.Streda-A Sereď
E 184 Topoľčany Šurany
E 185 Nesvady-Imeľ Štúrovo
E 186 Hlohovec Nitra
E 187 Bánovce Močenok
E 188 D.Streda-B Sereď
E 189 Šaľa-B Šaľa-A
Kolo : 19  10-11.3.2018
Č. záp. Domáci Hostia
E 191 Močenok Hlohovec
E 192 Nitra Nesvady-Imeľ
E 193 Štúrovo Topoľčany
E 194 Šurany D.Streda-A
E 195 Sereď Cífer
E 196 Zlatná D.Streda-C
E 197 Kolárovo Šaľa-A
E 198 Kolárovo Šaľa-B
E 199 Šurany D.Streda-B
Bánovce voľno
  Kolo : 20 17-18.3.2018
Č. záp. Domáci Hostia
E 201 Šaľa-A Zlatná
E 202 D.Streda-C Sereď
E 203 Cífer Šurany
E 204 D.Streda-A Štúrovo
E 205 Topoľčany Nitra
E 206 Nesvady-Imeľ Močenok
E 207 Hlohovec Bánovce
E 208 Šaľa-B Zlatná
E 209 D.Streda-B Štúrovo
voľno Kolárovo
  Kolo : 21  24-25.3.2018
Č. záp. Domáci Hostia
E 211 Bánovce Nesvady
E 212 Močenok Topoľčany
E 213 Nitra D.Streda-A
E 214 Štúrovo Cífer
E 215 Šurany D.Streda-C
E 216 Sereď Šaľa-A
E 217 Zlatná Kolárovo
E 218 Nitra D.Streda-B
E 219 Sereď Šaľa-B
Hlohovec voľno
  Kolo : 22  1-2-4.2018
Č. záp. Domáci Hostia
E 221 Kolárovo Sereď
E 222 Šaľa-A Šurany
E 223 D.Streda-C Štúrovo
E 224 Cífer Nitra
E 225 D.Streda-A Močenok
E 226 Topoľčany Bánovce
E 227 Nesvady Hlohovec
E 228 Šaľa-B Šurany
E 229 D.Streda-B Močenok
voľno Zlatná
  Kolo : 23  7-8.4.2018
Č. záp. Domáci Hostia
E 231 Hlohovec Topoľčany
E 232 Bánovce D.Streda-A
E 233 Močenok Cífer
E 234 Nitra D.Streda-C
E 235 Štúrovo Šaľa-A
E 236 Šurany Kolárovo
E 237 Sereď Zlatná
E 238 Bánovce D.Streda-B
E 239 Štúrovo Šaľa-B
Nesvady-Imeľ voľno
Kolo : 24  14-15.4.2018
Č. záp. Domáci Hostia
E 241 Zlatná Šurany
E 242 Kolárovo Štúrovo
E 243 Šaľa-A Nitra
E 244 D.Streda-C Močenok
E 245 Cífer Bánovce
E 246 D.Streda-A Hlohovec
E 247 Topoľčany Nesvady
E 248 Šaľa-B Nitra
E 249 D.Streda-B Hlohovec
voľno Sereď
  Kolo : 25  21-22.4.2018
Č. záp. Domáci Hostia
E 251 Nesvady D.Streda-A
E 252 Hlohovec Cífer
E 253 Bánovce D.Streda-C
E 254 Šaľa-A Močenok
E 255 Nitra Kolárovo
E 256 Štúrovo Zlatná
E 257 Šurany Sereď
E 258 Nesvady D.Streda-B
E 259 Šaľa-B Močenok
Topoľčany voľno
  Kolo : 26  28-29.4.2018
Č. záp. Domáci Hostia
E 261 Sereď Štúrovo
E 262 Zlatná Nitra
E 263 Kolárovo Močenok
E 264 Šaľa-A Bánovce
E 265 D.Streda-C Hlohovec
E 266 Cífer Nesvady-Imeľ
E 267 D.Streda-A Topoľčany
E 268 D.Streda-B Topoľčany
E 269 Šaľa-B Bánovce
voľno Šurany
Kolo : 27 5.-6.5.2018
Č. záp. Domáci Hostia
E 271 Topoľčany Cífer
E 272 Nesvady D.Streda-C
E 273 Hlohovec Šaľa-A
E 274 Bánovce Kolárovo
E 275 Močenok Zlatná
E 276 Nitra Sereď
E 277 Štúrovo Šurany
E 278 Hlohovec Šaľa-B
E 279 D.Streda-B D.Streda-A
Kolo : 28  12-13.5.2018
Č. záp. Domáci Hostia
E 281 Šurany Nitra
E 282 Sereď Močenok
E 283 Zlatná Bánovce
E 284 Kolárovo Hlohovec
E 285 Šaľa-A Nesvady
E 286 D.Streda-C Topoľčany
E 287 Cífer D.Streda-A
E 288 Cífer D.Streda-B
E 289 Šaľa-B Nesvady
voľno Štúrovo
Kolo : 29  19-20.5.2018
Č. záp. Domáci Hostia
E 291 D.Streda-A D.Streda-C
E 292 Topoľčany Šaľa-A
E 293 Nesvady-Imeľ Kolárovo
E 294 Hlohovec Zlatná
E 295 Bánovce Sereď
E 296 Močenok Šurany
E 297 Nitra Štúrovo
E 298 D.Streda-B D.Streda-C
E 299 Topoľčany Šaľa-B
Cífer voľno
Kolo : 30  26-27.5.2018
Č. záp. Domáci Hostia
E 301 Štúrovo Močenok
E 302 Šurany Bánovce
E 303 Sereď Hlohovec
E 304 Zlatná Nesvady-Imeľ
E 305 Kolárovo Topoľčany
E 306 Šaľa-A D.Streda-A
E 307 D.Streda-C Cífer
E 308 Šaľa-B D.Streda-B
E 309 Šaľa-B D.Sreda-A
Šaľa-A D.Streda-B
voľno Nitra