Rozlosovanie prípravky chlapci 2018-2019

Turnaje v mini hádzanej prípraviek

Usporiadateľ : HLOHOVEC NOVÉ ZÁMKY
Dňa : 10.-11.11.2018 10.-11.11.2019
Usporiadateľ : TOPOĽČANY PIEŠŤANY
Dňa : 17.-18.11.2018 17.-18.11.2019
Usporiadateľ : HLOHOVEC TRNAVA
Dňa : 24.-25.11.2018 24.-25.11.2019
Usporiadateľ : CÍFER NOVÉ ZÁMKY
Dňa : 1.-2.12.2018 1.-2.12.2019
Usporiadateľ : TOPOĽČANY ŠAĽA
Dňa : 8.-9.12.2018 8.-9.12.2019
Usporiadateľ : Šala Piešťany
Dňa : 2.-3.2.2019 2.-3.2.2020
Usporiadateľ : HLOHOVEC TOPOĽČANY
Dňa : 9.-10.2.2019 9.-10.2.2020
Usporiadateľ : Piešťany CÍFER
Dňa : 16.-17.2.2019 16.-17.2.2020
Usporiadateľ : TRNAVA ŠAĽA
Dňa : 23.-24.2.2019 23.-24.2.2020
Usporiadateľ : CÍFER NOVÉ ZÁMKY
Dňa : 2.-3.3.2019 2.-3.3.2020