Rozlosovanie ml.žiaci 2018-2019

Mladší žiaci

Rozpis zápasov v sezóne – 2018/2019
Jeseň  2018/2019
č.z. 1. kolo  29.-30.9.2018
domáci hostia
T401 Sporta Hlohovec voľno
T402 Šala volno
T403 Topolčany N.Zámky A
T404 Topolčany N.Zámky B
T405 Cífer DAC D.Streda
T406 Trnava Piešťany
2. kolo 6.-7.10.2018
T407 voľno Piešťany
T408 DAC D.Streda Trnava
T409 N.Zámky A Cífer
T410 N.Zámky B Cífer
T411 volno Topolčany
T412 Sporta Hlohovec Šala
3. kolo 20.-21.10.2018
T413 Šala voľno
T414 Topolčany Sporta Hlohovec
T415 Cífer volno
T416 Trnava N.Zámky A
T417 Trnava N.Zámky B
T418 Piešťany DAC D.Streda
4. kolo 27.-28.10.2018
T419 voľno DAC D.Streda
T420 N.Zámky A Piešťany
T421 N.Zámky B Piešťany
T422 volno Trnava
T423 Sporta Hlohovec Cífer
T424 Šala Topolčany
5. kolo 10.-11.11.2018
T425 Topolčany voľno
T426 Cífer Šala
T427 Trnava Sporta Hlohovec
T428 Piešťany volno
T429 DAC D.Streda N.Zámky A
T430 DAC D.Streda N.Zámky B
6. kolo  17.-18.11.2018
T431 N.Zámky B N.Zámky A
T432 volno DAC D.Streda
T433 Sporta Hlohovec Piešťany
T434 Šala Trnava
T435 Topolčany Cífer
7. kolo  1.-2.12.2018
T436 Cífer voľno
T437 Trnava Topolčany
T438 Piešťany Šala
T439 DAC D.Streda Sporta Hlohovec
T440 N.Zámky A,B volno
8. kolo  8.-9.12.2018
T441 Sporta Hlohovec N.Zámky A
T442 Sporta Hlohovec N.Zámky B
T443 Šala DAC D.Streda
T444 Topolčany Piešťany
T445 Cífer Trnava
9. kolo  15.-16.12.2018
T446 Trnava voľno
T447 Piešťany Cífer
T448 DAC D.Streda Topolčany
T449 N.Zámky A Šala
T450 N.Zámky B Šala
T451 volno Sporta Hlohovec
Jar  2018/2019
10. kolo  9.-10.3.2019
domáci hostia
TJ401 voľno Sporta Hlohovec
TJ402 volno Šala
TJ403 N.Zámky A Topolčany
TJ404 N.Zámky B Topolčany
TJ405 DAC D.Streda Cífer
TJ406 Piešťany Trnava
11. kolo 16.-17.3.2019
TJ407 Piešťany voľno
TJ408 Trnava DAC D.Streda
TJ409 Cífer N.Zámky A
TJ410 Cífer N.Zámky B
TJ411 Topolčany volno
TJ412 Šala Sporta Hlohovec
12. kolo  30.-31.3.2019
TJ413 voľno Šala
TJ414 Sporta Hlohovec Topolčany
TJ415 volno Cífer
TJ416 N.Zámky A Trnava
TJ417 N.Zámky B Trnava
TJ418 DAC D.Streda Piešťany
13. kolo  13.-14.4.2019
TJ419 DAC D.Streda voľno
TJ420 Piešťany N.Zámky A
TJ421 Piešťany N.Zámky B
TJ422 Trnava volno
TJ423 Cífer Sporta Hlohovec
TJ424 Topolčany Šala
14. kolo  27.-28.4.2019
TJ425 voľno Topolčany
TJ426 Šala Cífer
TJ427 Sporta Hlohovec Trnava
TJ428 volno Piešťany
TJ429 N.Zámky A DAC D.Streda
TJ430 N.Zámky B DAC D.Streda
15. kolo  11.-12.5.2019
TJ431 N.Zámky A N.Zámky B
TJ432 DAC D.Streda volno
TJ433 Piešťany Sporta Hlohovec
TJ434 Trnava Šala
TJ435 Cífer Topolčany
16. kolo  18.-19.5.2019
TJ436 voľno Cífer
TJ437 Topolčany Trnava
TJ438 Šala Piešťany
TJ439 Sporta Hlohovec DAC D.Streda
TJ440 volno N.Zámky A,B
17. kolo 1.-2.6.2019
volno voľno
TJ441 N.Zámky A Sporta Hlohovec
TJ442 N.Zámky B Sporta Hlohovec
TJ443 DAC D.Streda Šala
TJ444 Piešťany Topolčany
TJ445 Trnava Cífer
18. kolo  8.-9.6.2019
TJ446 voľno Trnava
TJ447 Cífer Piešťany
TJ448 Topolčany DAC D.Streda
TJ449 Šala N.Zámky A
TJ450 Šala N.Zámky B
TJ451 Sporta Hlohovec volno