Výsledky ml.žiaci

 

ML.žiaci

Rozpis zápasov v sezóne 2022/2023

1. kolo (10. 9. 2022)
domáci hostia výsledok
1 MLZ N. Zámky A N. Zámky B 21:6
2 MLZ Topoľčany A Piešťany 8:28
3 MLZ Topoľčany B Piešťany 9:32
4 MLZ Legends Sala ŠK DAC DS 29:14
5 MLZ HBC TT Cifer
6 MLZ HC Sportacademy HKM Šala 14:34
2. kolo (17. 9. 2022)
domáci hostia
7 MLZ voľno HKM Šala xxx
8 MLZ Cifer HC Sportacademy 11:20
9 MLZ ŠK DAC DS HBC TT 10:12
10 MLZ Piešťany Legends Sala 21:22
11 MLZ N. Zámky A Topoľčany A 38:10
12 MLZ N. Zámky B Topoľčany B 20:17
13 MLZ N. Zámky A Topoľčany B 25:6
14 MLZ N. Zámky B Topoľčany A 17:13
3. kolo (24. 9. 2022)
domáci hostia
15 MLZ Topoľčany A Topoľčany B 16:14
16 MLZ Legends Sala N. Zámky A 23:26
17 MLZ Legends Sala N. Zámky B 23:12
18 MLZ HBC TT Piešťany 8:24
19 MLZ HC Sportacademy ŠK DAC DS 17:9
20 MLZ HKM Šala Cifer 23:13
volno 1.10.2022 xxx
4. kolo (8. 10. 2022)
domáci hostia
21 MLZ voľno Cifer xxxx
22 MLZ ŠK DAC DS HKM Šala 9:25
23 MLZ Piešťany HC Sportacademy 21:11
24 MLZ N. Zámky A HBC TT 18:10
25 MLZ N. Zámky B HBC TT 15:14
26 MLZ Topoľčany A Legends Sala 8:24
27 MLZ Topoľčany B Legends Sala 12:26
5. kolo (15. 10. 2022)
domáci hostia
28 MLZ Legends Sala voľno xxx
29 MLZ HBC TT Topoľčany A 14:6
30 MLZ HBC TT Topoľčany B 23:10
31 MLZ HC Sportacademy N. Zámky A 8:31
32 MLZ HC Sportacademy N. Zámky B 14:25
33 MLZ HKM Šala Piešťany 25:24
34 MLZ Cifer ŠK DAC DS 19:10
6. kolo (22. 10. 2022)
domáci hostia
35 MLZ voľno ŠK DAC DS xxx
36 MLZ Piešťany Cifer 24:15
37 MLZ N. Zámky A HKM Šala 21:20
38 MLZ N. Zámky B HKM Šala 6:32
39 MLZ Topoľčany A HC Sportacademy 8:11
40 MLZ Topoľčany B HC Sportacademy 17:11
41 MLZ Legends Sala HBC TT 22:14
volno 29.10.2022 xxxx
7. kolo (5. 11. 2022)
domáci hostia
41 MLZ HBC TT voľno xxxx
42 MLZ HC Sportacademy Legends Sala 15:26
43 MLZ HKM Šala Topoľčany A 28:11
44 MLZ HKM Šala Topoľčany B 28:14
45 MLZ Cifer N. Zámky A 17:23
46 MLZ Cifer N. Zámky B 24:13
47 MLZ ŠK DAC DS Piešťany 8:16
8. kolo (12. 11. 2022)
domáci hostia
48 MLZ voľno Piešťany xxxx
49 MLZ N. Zámky A ŠK DAC DS 36:19
50 MLZ N. Zámky B ŠK DAC DS 21:16
51 MLZ Topoľčany A Cifer 10:19
52 MLZ Topoľčany B Cifer 10:0
53 MLZ Legends Sala HKM Šala 21:17
54 MLZ HBC TT HC Sportacademy 21:15
9. kolo (19. 11. 2022)
domáci hostia
55 MLZ HC Sportacademy voľno xxxx
56 MLZ HKM Šala HBC TT 19:5
57 MLZ Cifer Legends Sala 11:17
58 MLZ ŠK DAC DS Topoľčany A 14:10
59 MLZ ŠK DAC DS Topoľčany B 15:16
60 MLZ Piešťany N. Zámky A 23:30
61 MLZ Piešťany N. Zámky B 31:5
10. kolo (26.11. 9. 2022)
domáci hostia
62 MLZ N. Zámky A N. Zámky B 19:7
63 MLZ Topoľčany A Piešťany 8:21
64 MLZ Topoľčany B Piešťany 11:34
65 MLZ Legends Sala ŠK DAC DS 26:16
66 MLZ HBC TT Cifer 9:7
::67 MLZ HC Sportacademy HKM Šala 17:26
11. kolo (3. 12. 2022)
domáci hostia
68 MLZ voľno HKM Šala xxxx
69 MLZ Cifer HC Sportacademy 20:14
70 MLZ ŠK DAC DS HBC TT 10:8
71 MLZ Piešťany Legends Sala 25:18
72 MLZ N. Zámky A Topoľčany A
73 MLZ N. Zámky B Topoľčany B 7:13
74 MLZ N. Zámky A Topoľčany B 14:6
75 MLZ N. Zámky B Topoľčany A 6:9
12. kolo (10.12. 2022)
domáci hostia
76 MLZ Topoľčany A Topoľčany B 17:17
77 MLZ Legends Sala N. Zámky A 24:30
78 MLZ Legends Sala N. Zámky B 26:15
79 MLZ Piešťany HBC TT 31:12
80 MLZ HC Sportacademy ŠK DAC DS 22:13
81 MLZ HKM Šala Cifer 21:7
13. kolo (17. 12. 2022)
domáci hostia
82 MLZ voľno Cifer xxxx
83 MLZ ŠK DAC DS HKM Šala 10:26
84 MLZ Piešťany HC Sportacademy 29:18
85 MLZ N. Zámky A HBC TT
86 MLZ N. Zámky B HBC TT
87 MLZ Topoľčany A Legends Sala
88 MLZ Topoľčany B Legends Sala

JAR

2023

23. kolo (28. 1. 2023)
hostia domáci
175 MLZ Topoľčany A ŠK DAC DS 16:12
176 MLZ Topoľčany B ŠK DAC DS 19:14
177 MLZ voľno HC Sportacademy xxxx
178 MLZ HBC TT HKM Šala 15:24
179 MLZ Piešťany N. Zámky A 27:28
180 MLZ Piešťany N. Zámky B 38:23
181 MLZ Legends Sala Cifer
10. kolo (4. 2. 2023)
domáci hostia
89 MLZ N. Zámky A N. Zámky B 15:7
90 MLZ Piešťany Topoľčany A 34:25
91 MLZ Piešťany Topoľčany B 31:17
92 MLZ ŠK DAC DS Legends Sala 8:35
93 MLZ Cifer HBC TT 18:18
94 MLZ HKM Šala HC Sportacademy
11. kolo (11. 2. 2023)
domáci hostia
95 MLZ HKM Šala voľno xxxx
96 MLZ HC Sportacademy Cifer 18:20
97 MLZ HBC TT ŠK DAC DS 20:7
98A MLZ Legends Sala Piešťany 21:18
99A MLZ Topoľčany A N. Zámky A 14:38
100A MLZ Topoľčany B N. Zámky B 16:22
101A MLZ Topoľčany A N. Zámky B 16:19
102A MLZ Topoľčany B N. Zámky A 13:27
12. kolo (18. 2. 2023)
domáci hostia
98 MLZ Topoľčany A Topoľčany B 22:29
99 MLZ N. Zámky A Legends Sala 26:16
100 MLZ N. Zámky B Legends Sala 17:25
101 MLZ HBC TT Piešťany 20:20
102 MLZ ŠK DAC DS HC Sportacademy 13:19
103 MLZ Cifer HKM Šala 13:27

1.zraz TT kraj+NR kraj

25.2.2023

cifer

13. kolo (4. 3. 2023)
domáci hostia
104 MLZ Cifer voľno xxxx
105 MLZ HKM Šala ŠK DAC DS 23:10
106 MLZ HC Sportacademy Piešťany 21:21
107 MLZ HBC TT N. Zámky A
108 MLZ HBC TT N. Zámky B
109 MLZ Legends Sala Topoľčany A 28:9
110 MLZ Legends Sala Topoľčany B 19:8
14. kolo (11. 3. 2023)
domáci hostia
111 MLZ voľno Legends Sala xxxx
112 MLZ Topoľčany A HBC TT 15:24
113 MLZ Topoľčany B HBC TT 18:16
114 MLZ N. Zámky A HC Sportacademy 37:4
115 MLZ N. Zámky B HC Sportacademy 22:9
116 MLZ Piešťany HKM Šala 20:35
117 MLZ ŠK DAC DS Cifer 11:17
15. kolo (18. 3. 2023)
domáci hostia
118 MLZ ŠK DAC DS voľno xxxx
119 MLZ Cifer Piešťany 27:36
120 MLZ HKM Šala N. Zámky A 27:27
121 MLZ HKM Šala N. Zámky B 29:14
122 MLZ HC Sportacademy Topoľčany A 17:17
123 MLZ HC Sportacademy Topoľčany B 18:10
124 MLZ HBC TT Legends Sala 15:23

1.zraz TT kraj+NR kraj

25.3.2023

Hlohovec

16. kolo (1. 4. 2023)
domáci hostia
125 MLZ voľno HBC TT xxxx
126 MLZ Legends Sala HC Sportacademy 23:11
127 MLZ Topoľčany A HKM Šala 16:30
128 MLZ Topoľčany B HKM Šala 13:29
129 MLZ N. Zámky A Cifer 33:10
130 MLZ N. Zámky B Cifer 27:27
131 MLZ Piešťany ŠK DAC DS 31:20
17. kolo (15. 4. 2023)
domáci hostia
132 MLZ Piešťany voľno xxxx
133 MLZ ŠK DAC DS N. Zámky A 14:19
134 MLZ ŠK DAC DS N. Zámky B 16:22
135 MLZ Cifer Topoľčany A 29:21
136 MLZ Cifer Topoľčany B 30:23
137 MLZ HKM Šala Legends Sala 23:28
138 MLZ HC Sportacademy HBC TT 11:27
18. kolo (22. 4. 2023)
domáci hostia
139 MLZ voľno HC Sportacademy xxxx
140 MLZ HBC TT HKM Šala
141 MLZ Legends Sala Cifer 27:23
142 MLZ Topoľčany A ŠK DAC DS 14:22
143 MLZ Topoľčany B ŠK DAC DS 16:23
144 MLZ N. Zámky A Piešťany 35:17
145 MLZ N. Zámky B Piešťany 22:21

1.zraz TT kraj+NR kraj

29.4.2023

SK DAC DS

19. kolo (6. 5. 2023)
hostia domáci
146 MLZ voľno Legends Sala xxxx
147 MLZ Piešťany HKM Šala 26:32
148 MLZ ŠK DAC DS Cifer 26:21
149 MLZ Topoľčany A HBC TT 13:23
150 MLZ Topoľčany B HBC TT 17:17
151 MLZ N. Zámky A HC Sportacademy 37:4
152 MLZ N. Zámky B HC Sportacademy 22:9
20. kolo (13.5.  2023)
hostia domáci
153 MLZ HKM Šala N. Zámky A
154 MLZ HKM Šala N. Zámky B
155 MLZ HC Sportacademy Topoľčany A 15:23
156 MLZ HC Sportacademy Topoľčany B 21:12
157 MLZ ŠK DAC DS voľno xxxx
158 MLZ Cifer Piešťany 22:25
159 MLZ HBC TT Legends Sala
21. kolo (20. 5. 2023)
hostia domáci
160 MLZ HKM Šala voľno xxxx
161 MLZ Legends Sala HC Sportacademy 35:9
162 MLZ HBC TT voľno xxxx
163 MLZ Piešťany ŠK DAC DS
164 MLZ Topoľčany A HKM Šala 14:25
165 MLZ Topoľčany B HKM Šala 12:30
166 MLZ N. Zámky A Cifer
167 MLZ N. Zámky B Cifer

1.zraz TT kraj+NR kraj

27.5.2023

Legends Sala

22. kolo (3.6. 2023)
hostia domáci
168 MLZ HKM Šala Legends Sala
169 MLZ ŠK DAC DS N. Zámky A
170 MLZ ŠK DAC DS N. Zámky B
171 MLZ Piešťany voľno xxxx
172 MLZ HC Sportacademy HBC TT
173 MLZ Cifer Topoľčany A 23:19
174 MLZ Cifer Topoľčany B 28:23
SOHU 9. – 11.6.2023