Výsledky st. žiaci

Starší žiaci
Jeseň  2018/2019
1. kolo  29.-30.9.2018 výsledok polčas
č.z. domáci hostia
T301 Sporta Hlohovec voľno xxx
T302 Šala Kolárovo 27:21 16:9
T303 Topolčany N.Zámky 27:25 10:13
T304 Cífer DAC D.Streda 21:13 8:6
T305 Trnava Piešťany
2. kolo 6.-7.10.2018 výsledok polčas
T306 voľno Piešťany xxx
T307 DAC D.Streda Trnava 20:13 11:6
T308 N.Zámky Cífer , hralo sa v Cíferi 40:27 18:11
T309 Kolárovo Topolčany 23:38 12:18
T310 Sporta Hlohovec Šala 25:21 16:12
3. kolo  20.-21.10.2018 výsledok polčas
T311 Šala voľno xxx
T312 Topolčany Sporta Hlohovec 34:21 14:11
T313 Cífer Kolárovo 26:17 17:10
T314 Trnava N.Zámky 15:22 7:14
T315 Piešťany DAC D.Streda 16:30 13:18
4. kolo  27.-28.10.2018 výsledok polčas
T316 voľno DAC D.Streda xxx
T317 N.Zámky Piešťany 47:12 28:4
T318 Kolárovo Trnava 16:13 5:5
T319 Sporta Hlohovec,hralo sa v Cíferi Cífer 25:17 12:9
T320 Šala Topolčany
5. kolo  10.-11.11.2018 výsledok polčas
T321 Topolčany voľno xxx
T322 Cífer Šala 24:29 14:13
T323 Trnava Sporta Hlohovec 22:29 11:18
T324 Piešťany Kolárovo 17:24 10:16
T325 DAC D.Streda N.Zámky 23:52 10:21
6. kolo  17.-18.11.2018 výsledok polčas
T326 voľno N.Zámky xxx
T327 Kolárovo DAC D.Streda 15:21 10:13
T328 Sporta Hlohovec Piešťany 35:20 18:13
T329 Šala Trnava 22:18 13:8
T330 Topolčany Cífer 41:18 19:6
7. kolo  1.-2.12.2018 výsledok polčas
T331 Cífer voľno xxx
T332 Trnava Topolčany 8:28 2:12
T333 Piešťany Šala 19:36 10:18
T334 DAC D.Streda Sporta Hlohovec 29:26 13:13
T335 N.Zámky Kolárovo 41:10 25:5
8. kolo  8.-9.12.2018 výsledok polčas
T336 voľno Kolárovo xxx
T337 Sporta Hlohovec N.Zámky 20:31 12:17
T338 Šala DAC D.Streda 24:21 11:5
T339 Topolčany Piešťany 42:16 21:5
T340 Cífer Trnava
9. kolo 15.-16.12.2018 výsledok polčas
T341 Trnava voľno xxx
T342 Piešťany Cífer 21:34 8:15
T343 DAC D.Streda Topolčany 17:26 7:12
T344 N.Zámky Šala 35:23 21:15
T345 Kolárovo Sporta Hlohovec 18:25 8:12
Jar  2018/2019
10. kolo  9.-10.3.2019 výsledok polčas
domáci hostia
TJ301 voľno Sporta Hlohovec xxx
TJ302 Kolárovo Šala 19:22 8:12
TJ303 N.Zámky Topolčany 37:15 17:7
TJ304 DAC D.Streda Cífer 18:18 12:9
TJ305 Piešťany Trnava 15:21 8:13
11. kolo 16.-17.3.2019 výsledok polčas
TJ306 Piešťany voľno xxx
TJ307 Trnava DAC D.Streda
TJ308 Cífer N.Zámky 17:38 5:23
TJ309 Topolčany Kolárovo 36:18 19:7
TJ310 Šala Sporta Hlohovec 29:27 13:10
12. kolo  30.-31.3.2019 výsledok polčas
TJ311 voľno Šala xxx
TJ312 Sporta Hlohovec Topolčany 35:25 13:10
TJ313 Kolárovo Cífer 28:20 16:11
TJ314 N.Zámky Trnava 34:18 16:8
TJ315 DAC D.Streda Piešťany 19:15 11:8
13. kolo  13.-14.4.2019 výsledok polčas
TJ316 DAC D.Streda voľno xxx
TJ317 Piešťany N.Zámky 16:34 8:22
TJ318 Trnava Kolárovo
TJ319 Cífer Sporta Hlohovec 11:30 6:16
TJ320 Topolčany Šala 35:16 18:4
14. kolo  27.-28.4.2019 výsledok polčas
TJ321 voľno Topolčany xxx
TJ322 Šala Cífer 32:16 19:8
TJ323 Sporta Hlohovec Trnava 27:19 17:4
TJ324 Kolárovo Piešťany 26:26 11:15
TJ325 N.Zámky DAC D.Streda 37:20 18:8
15. kolo  11.-12.5.2019 výsledok polčas
TJ326 N.Zámky voľno xxx
TJ327 DAC D.Streda Kolárovo 38:19 16:9
TJ328 Piešťany Sporta Hlohovec 38:42 20:19
TJ329 Trnava Šala
TJ330 Cífer Topolčany 13:31 4:14
16. kolo  18.-19.5.2019 výsledok polčas
TJ331 voľno Cífer xxx
TJ332 Topolčany Trnava 31:24 15:11
TJ333 Šala Piešťany 29:16 17:6
TJ334 Sporta Hlohovec DAC D.Streda 47:27 24:13
TJ335 Kolárovo N.Zámky 17:40 8:22
17. kolo  1.-2.6.2019 výsledok polčas
TJ336 Kolárovo voľno xxx
TJ337 N.Zámky Sporta Hlohovec 36:23 23:15
TJ338 DAC D.Streda Šala
TJ339 Piešťany Topolčany 7:34 2:17
TJ340 Trnava Cífer
18. kolo  8.-9.6.2019 výsledok polčas
TJ341 voľno Trnava xxx
TJ342 Cífer Piešťany
TJ343 Topolčany DAC D.Streda
TJ344 Šala N.Zámky 24:40 13:20
TJ345 Sporta Hlohovec Kolárovo