výsledky st.žiačky 2016/2017

 

   
Súťažný ročník : 2016-2017 Jeseň
   
Kolo :1. 24-25.9.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-11 Bánovce voľno
A-12 DAC D.Streda voľno
A-13 voľno Talent D.Str.
A-14 Hlohovec UDHK Nitra Bagy Mich. 19-24 14-11
A-15 Šurany Kolárovo Košťál 20-12 14-6
A-16 Močenok Topoľčany Sivák M. 25-19 11-9
A-17 Sereď Šaľa Dvorský J. 11-31 5-13
Kolo :2. 01-02.10.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-21 voľno Šaľa
A-22 Topoľčany Sereď Chudoba 31-25 15-11
A-23 Šurany Močenok Gábriš 23-15 9-6
A-24 UDHK Nitra Kolárovo Čápek 30-10 17-4
A-25 Talent DS Hlohovec Balogh 39-6 18-2
A-26 xxx xxx
A-27 Bánovce DAC DS Batista 27-22 12-10
Kolo :3. 08-09-10.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-31 DAC D.Streda voľno
A-32 voľno Bánovce
A-33 Hlohovec voľno
A-34 Kolárovo Talent DS Mihoková 9-43 3-19
A-35 Močenok UDHK Nitra Elexová 19-21 8-11
A-36 Sereď Šurany Dvorský J. 16-37 4-17
A-37 Šaľa Topoľčany Chudoba 32-11 12-7
Kolo :4. 15-16.10.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-41 voľno Topoľčany
A-42 Šurany Šaľa Haščík 16-12 3-19
A-43 UDHK Nitra Sereď Nagy Mich. 43-16 8-11
A-44 Talent DS Močenok Dvorský J. 26-8 4-17
A-45 voľno Kolárovo
A-46 Bánovce Hlohovec Batista 29-11 15-7
A-47 DAC DS voľno
Kolo :5. 22-23.10.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-51 xxx xxx
A-52 Hlohovec DAC DS Chudoba 14-30 8-15
A-53 Kolárovo Bánovce Ľoch 12-37 6-19
A-54 Močenok voľno
A-55 Sereď Talent DS Majstríková 6-52 3-27
A-56 Šaľa-A UDHK Nitra Haščík 26-18 10-7
A-57 Topoľčany Šurany Batista 16-32 9-13
Kolo :6. 29-30.10.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-61 voľno Šurany
A-62 UDHK NItra Topoľčany Štefanová 34-18 13-8
A-63 Šaľa Talent DS Bednár 8-19 5-9
A-64 voľno Sereď
A-65 Bánovce Močenok Chudoba 31-17 17-8
A-66 DAC DS Kolárovo Bednár 32-17 17-10
A-67 voľno Hlohovec
Kolo :7. 05-06.11.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-71 Hlohovec voľno
A-72 Kolárovo voľno
A-73 Močenok DAC DS Zubo 21-26 10-13
A-74 Sereď Bánovce Dvorský J. 10-47 3-20
A-75 Šaľa voľno
A-76 Topoľčany Talent DS Chudoba 14-39 7-20
A-77 Šurany UDHK Nitra Jánošíková 21-28 10-13
Kolo :8. 12-13.11.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-81 voľno UDHK Nitra
A-82 Talent DS Šurany Dvorský P. 20-14 8-5
A-83 voľno Topoľčany
A-84 Bánovce Šaľa Batista 20-19 11-10
A-85 DAC DA Sereď Dvorský P. 50-8 22-4
A-86 voľno Močenok
A-87 Hlohovec Kolárovo Kica 11-21 3-15
Kolo :9. 19-20.11.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-91 Kolárovo voľno
A-92 Močenok Hlohovec Dvorský P. 33-15 16-4
A-93 Sereď voľno
A-94 Šaľa DAC DS Mihoková 23-21 13-8
A-95 Topoľčany Bánovce Chudoba 13-31 9-14
A-96 Šurany voľno
A-97 UDHK Nitra Talent DS Zubo 21-25 10-14
Kolo :10. 26-27.11.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-101 voľno Talent DS
A-102 voľno UDHK Nitra
A-103 Bánovce Šurany Chudoba 25-17 11-10
A-104 DAC DS Topoľčany Dvorský J. 29-13 14-4
A-105 voľno Šaľa
A-106 Hlohovec Sereď Salvata 39-9 17-6
A-107 Kolárovo Močenok Hlavatý 27-20 10-10
Kolo :11. 03-04-12.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-111 Močenok voľno
A-112 Sereď Kolárovo Dvorský J. 15-37 6-19
A-113 Šaľa Hlohovec Hlavatý 31-8 17-3
A-114 Topoľčany voľno
A-115 Šurany DAC DS Dvorský P. 19-24 9-12
A-116 Bánovce UDHK Nitra Batista 24-17 11-10
A-117 Talent DS voľno
Kolo :12. 10-11.12.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-121 xxx xxx
A-122 Bánovce Talent DS Nagy ml. 16-21 8-7
A-123 DAC DS UDHK Nitra Zubo 27-23 14-12
A-124 voľno Šurany
A-125 Hlohovec Topoľčany Chudoba 26-35 10-16
A-126 Kolárovo Šaľa Hlavatý 8-25 4-16
A-127 Močenok Sereď Čápek 39-10 19-4
Kolo :13. 17-18.12.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-131 Sereď voľno
A-132 Šaľa Močenok Zubo 24-12 12-5
A-133 Topoľčany Kolárovo Mihálik odložené
A-134 Šurany Hlohovec Dvorský J. 24-12 12-4
A-135 UDHK Nitra voľno
A-136 Talent DS DAC DS Balogh 22-19 9-11
A-137 voľno Bánovce
2017 – JAR
Kolo :14.    25-26.2.2017
Č.záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
C11 voľno DAC D.Streda  xxx
C12 Talent D.Str. voľno  xxx
C13 UDHK Nitra Hlohovec  30:17  12:7
C14 Kolárovo Šurany  19:35  13:15
C15 Topoľčany Močenok  5:24  3:11
C16 Šaľa Sereď  xxx
C17 Bánovce voľno  xxx
Kolo :15.     04-05.3.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
C21 Šaľa voľno  xxx
C22 Sereď Topoľčany  22:31 10:16
C23 Močenok Šurany  17:16  10:9
C24 Kolárovo UDHK Nitra  18:27  9:13
C25 Hlohovec Talent DS  16: 37  7:22
C26 xxx xxx
C27 DAC DS Bánovce  30:30 14:13
Kolo :16.     11-12.3.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
C31 voľno DAC D.Streda  xxx
C32 Bánovce voľno  xxx
C33 voľno Hlohovec  xxx
C34 Talent DS Kolárovo  31:13  15:4
C35 UDHK Nitra Močenok  24:22 13:11
C36 Šurany voľno  xxx
C37 Topoľčany Šaľa  10:28  7:14
Kolo :17.     18-19.3.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
C41 Topoľčany voľno  xxx
C42 Šaľa Šurany  16:18 9:11
C43 voľno UDHK Nitra  xxx
C44 Močenok Talent DS  25:28 12:14
C45 Kolárovo voľno  xxx
C46 Hlohovec Bánovce  10:34 2:17
C47 voľno DAC DS  xxx
Kolo :18.     25-26.3.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
C51 xxx xxx
C52 DAC DS Hlohovec 30:24  18:11
C53 Bánovce Kolárovo  29:13 14:6
C54 voľno Močenok  xxx
C55 Talent DS Sereď  xxx
C56 UDHK Nitra Šaľa-A  28:20 14:11
C57 Šurany Topoľčany  27:15 15:7
Kolo :19.     01-02.4.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
C61 Šurany voľno  xxx
C62 Topoľčany UDHK NItra  19:25 9:9
C63 Talent DS Šaľa  18:16 8:6
C64 Sereď voľno  xxx
C65 Močenok Bánovce  16:27 8:11
C66 Kolárovo DAC DS  16:28 8:8
C67 Hlohovec voľno  xxx
Kolo :20.     08-09.4.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
C71 voľno Hlohovec  xxx
C72 voľno Kolárovo  xxx
C73 DAC DS Močenok  29:19 16:7
C74 Bánovce Sereď  xxx
C75 voľno Šaľa  xxx
C76 Talent DS Topoľčany  34:14 15:11
C77 UDHK Nitra Šurany  23:22 12:13
Kolo :21.     22-23.4.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
C81 UDHK Nitra voľno  xxx
C82 Šurany Talent DS  15:20 7:11
C83 Topoľčany voľno  xxx
C84 Šaľa Bánovce  19:13  11:517:28
C85 Sereď DAC DA  xxx
C86 Močenok voľno  xxx
C87 Kolárovo Hlohovec  29:24  17:14
Kolo :22.     29-30.4.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
C91 voľno Kolárovo  xxx
C92 Hlohovec Močenok  27:28 10:14
C93 voľno Sereď  xxx
C94 DAC DS Šaľa  17:28 8:14
C95 Bánovce Topoľčany  23:13 12:7
C96 voľno Šurany  xxx
C97 Talent DS UDHK Nitra  15:11 8:4
Kolo :23.     06-07.5.2017
Č.záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
C101 Talent DS voľno  xxx
C102 UDHK Nitra voľno  xxx
C103 Šurany Bánovce  18:21 10:10
C104 Topoľčany DAC DS
C105 Šaľa voľno  xxx
C106 Sereď Hlohovec  xxx
C107 Močenok Kolárovo  22:23 13:12
Kolo :24.     13-14.5.2017
Č.záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
C111 voľno Močenok  xxx
C112 Kolárovo Sereď  xxx
C113 Hlohovec Šaľa  20:22  10:10
C114 voľno Topoľčany  xxx
C115 DAC DS Šurany  22:18 12:8
C116 UDHK Nitra Bánovce  15:31 7:15
C117 voľno Talent DS  xxx
Kolo :25.     20-21.5.2017
Č.zap. Domáci Hostia Výsledok Polčas
C121 xxx xxx
C122 Talent DS Bánovce  24:23 11:9
C123 UDHK Nitra DAC DS  20:23 10:15
C124 Šurany voľno  xxx
C125 Topoľčany Hlohovec  23:20 13:9
C126 Šaľa Kolárovo  31:18 14:9
C127 Sereď Močenok  xxx
Kolo :26.     27-28.5.2017
Č.záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
C131 voľno Sereď  xxx
C132 Močenok Šaľa  16:23 6:14
C133 Kolárovo Topoľčany  29:19 13:8
C134 Hlohovec Šurany  25:29 14:12
C135 voľno UDHK Nitra  xxx
C136 DAC DS Talent DS  18:18 9:10
C137 Bánovce voľno  xxx
15-17.4.2017 Veľká noc / voľno
9-11.6.2017 M-SR / stžy