Výsledky st.žiačky

jesen 2021/2022

1. kolo (25. 9. 2021)
domáci hostia výsledky
Pieštany volno xxx
DAC D.Streda A volno xxx
DAC D.Streda B volno xxx
Sered Sporta Academy 20:16
Topolníky Cífer 10:18
2. kolo (2. 10. 2021)
volno Cífer xxx
Sporta Academy Topolníky
volno Sered xxx
Pieštany DAC D.Streda A 21:35
Pieštany DAC D.Streda B

11:34

3. kolo (9. 10. 2021)
DAC D.Streda A volno xxx
DAC D.Streda B volno xxx
Sered Pieštany 20:21
Topolníky volno xxx
Cífer Sporta Academy 12:18
4. kolo (16. 10. 2021)
volno Sporta Academy xxx
volno Cífer xxx
Pieštany Topolníky 29:5
DAC D.Streda A Sered 36:28
DAC D.Streda B Sered 36:30
5. kolo (23. 10. 2021)
Sered volno
Topolníky DAC D.Streda A
Topolníky DAC D.Streda B
Cífer Pieštany
Sporta Academy volno
6. kolo (30. 10. 2021)
Pieštany Sporta Academy
DAC D.Streda A Cífer
DAC D.Streda B Cífer
Sered Topolníky
7. kolo (6. 11. 2021)
Topolníky volno
Cífer Sered
Sporta Academy DAC D.Streda A
Sporta Academy DAC D.Streda B
volno Pieštany