Výsledky prípravka chlapci 2019-2020

TOPOĽČANY
9.-10.11.2019
Piešťany“A“ Cífer 11:18
Topoľčany DAC D.Streda 18:5
Piešťany“C“ Piešťany“A“ 3:15
Piešťany“B“ Trnava 3:22
Piešťany“A“ Topoľčany 11:16
DAC D.Streda Piešťany“B“ 20:7
Piešťany“C“ Topoľčany 0:12
Trnava Cífer 22:8
Piešťany“A“ DAC D.Streda 14:11
Topoľčany Cífer 19:9
Piešťany“C“ Trnava 0:16
Piešťany“A“ Piešťany“B“ 14:7
Topoľčany Trnava 22:20
Cífer Piešťany“B“ 24:3
Piešťany“C“ Cífer 5:22
DAC D.Streda Trnava 10:11
Cífer DAC D.Streda 17:11
Trnava Piešťany“A“ 11:12
Piešťany“C“ DAC D.Streda 3:20
Topoľčany Piešťany“B“ 14:3
Piešťany“C“ Piešťany“B“ 10:9
Nitra
9.-10.11.2019

 

Nitra A Nové Zámky „B“ 13:9
Nitra C Nové Zámky „A“ 2:20
Nové Zámky „C“ Nové Zámky „B“ 5:6
Nitra A Nitra B 8:5
Nové Zámky „B“ Nové Zámky „A“ 9:10
Nové Zámky „C“ Nitra A 5:10
Nitra C Nitra B 7:7
Nové Zámky „A“ Nitra A 22:2
Nové Zámky „C“ Nitra C 12:5
Nové Zámky „B“ Nitra B 17:2
Nitra A Nitra C 7:5
Nové Zámky „C“ Nové Zámky „A“ 4:10
Nové Zámky „A“ Nitra B 29:0
Nové Zámky „C“ Nitra B 3:7
Nové Zámky „B“ Nitra C 18:2
Šala
9.-10.11.2019
Hlohovec „A“ Šaľa „C“
Šaľa „B“ Hlohovec „B“
Hlohovec „A“ Šaľa „B“
Šaľa „A“ Šaľa „C“
Hlohovec „A“ Hlohovec „B“
Šaľa „B“ Šaľa „C“
Šaľa „B“ Šaľa „A“
Hlohovec „B“ Šaľa „A“
Šaľa „C“ Hlohovec „B“
Hlohovec „A“ Šaľa „A“
HLOHOVEC
16.-17.11.2019
Hlohovec“A“ DAC D.Streda 11:5
Piešťany“C“ Piešťany“A“ 5:9
Piešťany“B“ Hlohovec“B“ 5:10
Hlohovec“A“ Piešťany“B“ 18:2
Piešťany“C“ Hlohovec“A“ 5:13
Piešťany“A“ DAC D.Streda 14:14
Hlohovec“A“ Hlohovec“B“ 14:7
Piešťany“C“ Hlohovec“B“ 8:6
Piešťany“B“ DAC D.Streda 3:26
Piešťany“B“ Piešťany“A“ 2:4
Piešťany“C“ DAC D.Streda 1:10
Hlohovec“B“ Piešťany“A“ 3:18
Piešťany“A“ Hlohovec“A“ 13:19
Piešťany“C“ Piešťany“B“ 11:8
Hlohovec“B“ DAC D.Streda 9:17
TRNAVA
16.-17.11.2019
Trnava Nové Zámky „B“
Topoľčany Nové Zámky „A“
Nové Zámky „C“ Cífer
Nové Zámky „C“ Topoľčany
Trnava Cífer
Nové Zámky „B“ Nové Zámky „A“
Topoľčany Cífer
Nové Zámky „C“ Nové Zámky „B“
Trnava Nové Zámky „A“
Nové Zámky „B“ Cífer
Nové Zámky „C“ Nové Zámky „A“
Trnava Topoľčany
Nové Zámky „A“ Cífer
Nové Zámky „C“ Trnava
Nové Zámky „B“ Topoľčany
Nové Zámky
23.-24.11.2019
Nové Zámky „A“ Nitra A 28:4
Hlohovec A Hlohovec B 14:7
Nové Zámky „B“ Nitra C 10:9
Hlohovec A Nové Zámky „A“ 8:13
Nitra A Hlohovec B 10:6
Nové Zámky „c“ Nitra C 4:10
Nové Zámky „A“ NitraB 19:0
Hlohovec A Nové Zámky „B“ 15:5
Nitra A Nitra C 20:11
Nové Zámky „B“ NitraB 10:1
Nitra C Hlohovec B 15:9
Nové Zámky „c“ Nitra A 6:8
Hlohovec A Nové Zámky „c“ 12:0
Nové Zámky „A“ Nitra C 21:6
Nové Zámky „c“ Nové Zámky „A“ 3:10
Hlohovec A Nitra C 14:7
NitraB Hlohovec B 6:6
Nitra A NitraB 17:10
Nové Zámky „A“ Nové Zámky „B“ 10:8
Hlohovec A NitraB 17:4
Nové Zámky „c“ Nové Zámky „B“ 4:6
Hlohovec A Nitra A 17:3
Nové Zámky „c“ Hlohovec B 6:4
Nitra C NitraB 15:12
Nitra A Nové Zámky „B“ 6:12
Nové Zámky „A“ Hlohovec B 33:9
Nové Zámky „c“ NitraB 6:7
Nové Zámky „B“ Hlohovec B 9:2
Cifer
23.-24.11.2019
Topolčany Šaľa „C“ 17:16
Šaľa „B“ DAC D.Streda 16:9
Cifer Šaľa „A“ 8:20
Topolčany Šaľa „B“ 11:8
Šaľa „A“ Šaľa „C“ 24:8
Cifer Šaľa „B“ 19:17
Topolčany DAC D.Streda 12:5
Šaľa „B“ Šaľa „C“ 16:5
Cifer Topolčany 9:14
Šaľa „B“ Šaľa „A“ 12:35
DAC D.Streda Šaľa „A“ 4:26
Cifer Šaľa „C“ 22:9
Šaľa „C“ DAC D.Streda 9:16
Topolčany Šaľa „A“ 7:28
Cifer DAC D.Streda 15:8
TOPOĽČANY
30.11.-1.12.2019
Topoľčany Hlohovec „A“
Hlohovec“B“ Cífer
Trnava Hlohovec „A“
Topoľčany Hlohovec“B“
Trnava Cífer
Topoľčany Cífer
Topoľčany Trnava
Hlohovec“B“ Hlohovec „A“
Cífer Hlohovec „A“
Hlohovec“B“ Trnava
PIEŠŤANY
30.11.-1.12.2019
Piešťany“A“ Šaľa“A“ 4:22
Šaľa“B“ DAC D.Streda 6:19
Piešťany“C“ Šaľa“A“ 1:34
Piešťany“B“ Šaľa“C“ 15:9
Piešťany“A“ Šaľa“B“ 9:8
Piešťany“B“ DAC D.Streda 17:11
Piešťany“C“ Šaľa“B“ 0:30
Šaľa“C“ Šaľa“A“ 7:38
Piešťany“A“ DAC D.Streda 16:12
Šaľa“B“ Šaľa“A“ 10:28
Piešťany“C“ Šaľa“C“ 4:10
Piešťany“A“ Piešťany“B“ 10:8
Šaľa“B“ Šaľa“C“ 24:14
Šaľa“A“ Piešťany“B“ 34:1
Piešťany“C“ Piešťany“A“ 1:7
DAC D.Streda Šaľa“C“ 11:6
Šaľa“A“ DAC D.Streda 22:6
Piešťany“A“ Šaľa“C“ 13:6
Piešťany“C“ DAC D.Streda 2:13
Šaľa“B“ Piešťany“B“ 26:10
Piešťany“C“ Piešťany“B“ 2:4
Šala
7.-8.12.2019
Nitra A Šaľa „C“
Šaľa „B“ Nitra B
Nitra C TT
Nitra A Šaľa „B“
TT Nitra B
Šaľa „A“ Šaľa „C“
Nitra C Šaľa „B“
Nitra A Nitra B
TT Nitra C
Šaľa „B“ Šaľa „C“
Nitra C Nitra A
TT Šaľa „C“
Šaľa „B“ Šaľa „A“
Nitra B Šaľa „A“
TT Šaľa „B“
Nitra C Nitra B
Nitra A Šaľa „A“
Nitra C Šaľa „C“
TT Šaľa „A“
Šaľa „C“ Nitra B
Nitra C Šaľa „A“
DAC D.Streda
7.-8.12.2019
Nové Zámky „A“ Piešťany“B“
Nové Zámky „B“ DAC D.Streda
Piešťany“C“ Piešťany“A“
Nové Zámky „c“ DAC D.Streda
Nové Zámky „A“ Piešťany“A“
Piešťany“C“ Nové Zámky „c“
Piešťany“B“ DAC D.Streda
Nové Zámky „c“ Piešťany“B“
Nové Zámky „B“ Piešťany“A“
Piešťany“C“ Piešťany“B“
Nové Zámky „A“ DAC D.Streda
Nové Zámky „c“ Nové Zámky „A“
Piešťany“B“ Piešťany“A“
Piešťany“C“ DAC D.Streda
Nové Zámky „A“ Nové Zámky „B“
Nové Zámky „c“ Nové Zámky „B“
DAC D.Streda Piešťany“A“
Piešťany“C“ Nové Zámky „A“
Piešťany“B“ Nové Zámky „B“
Nové Zámky „c“ Piešťany“A“
Piešťany“C“ Nové Zámky „B“
CÍFER
14.-15.12.2019
Šaľa“A“ Šaľa“B“
Topoľčany Cífer
Šaľa“C“ Trnava
Šaľa“A“ Topoľčany
Cífer Šaľa“C“
Trnava Šaľa“B“
Šaľa“A“ Cífer
Topoľčany Šaľa“B“
Šaľa“A“ Šaľa“C“
Topoľčany Trnava
Šaľa“B“ Šaľa“C“
Cífer Trnava
Šaľa“B“ Cífer
Trnava Šaľa“A“
Topoľčany Šaľa“C“
Hlohovec
14.-15.12.2019
Nitra A Hlohovec“A“
Piestany A Nitra C
Piestany C Nitra A
Piestany B Hlohovec“A“
Nitra B Hlohovec „B“
Nitra A Nitra C
Piestany C Hlohovec“A“
Piestany A Nitra B
Piestany B Nitra A
Hlohovec“A“ Hlohovec „B“
Piestany C Piestany A
Nitra B Nitra C
Piestany A Hlohovec“A“
Piestany B Hlohovec „B“
Piestany C Nitra B
Nitra A Hlohovec“A“
Hlohovec“A“ Nitra C
Piestany A Hlohovec „B“
Piestany C Piestany B
Piestany B Nitra C
Nitra A Nitra B
Piestany A Piestany B
Hlohovec „B“ Nitra C
Piestany C Piestany B
Hlohovec“A“ Nitra B
Piestany B Nitra B
Piestany C Hlohovec „B“
Piestany A Nitra A