Sereď

P o z v á n k a

Srdečne vás pozývame na hádzanársky turnaj mladších žiačok

Športom proti drogám

Termín: 14. 2.2015
Miesto: Športová hala OA Sereď
Usporiadateľ: HK Slávia Sereď
Zahájenie: 9.00
Hrací čas: 2×15 min.
Hrací systém.: každý s každým
Štartovné: 20,-
Ceny: poháre, diplomy, vecné ceny
Uzávierka prihlášok: 23.1.2015

Kontakt: Mgr. Milan Novák 0904569348
milannovak650@gmail.com