Úvod

 

Usmernenia ku Covid – 19

Usmernenie k činnosti v kluboch 190122

 

„SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek

19.1.2022

 

Štastné a veselé vianoce a  štastný Nový rok 2022

Vám športovým priaznivcom praje Trnavský krajský zväz hádzanej

 

„SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek

 

 

Usmernenia ku Covid – 19

Súťaže v Trnavskom kraji sú pozastavené dňom 22.11.2021
týka sa to všetkých kategórii – žiaci, žiačky, prípravka, mini prípravka
O všetkom podstatnom Vás budeme informovať na našej stránke

„SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek

 

Usmernenia ku Covid – 19

 

Aktualizácia usmernení COVID-19 k 22.11.2021

„SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek

 

Covid – 19 automat platný od 1.11.2021

2. stupeň ohrozenia

Základ – bez vstupu

OTP – Maximálne 50 osôb na jeden sektor

Kompletne zaočkovaní Bez obmedzení.

Športoviskom sa rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch. Sektorom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyčlenená a oddelená časť športoviska od iných častí športoviska, na ktorej vykonávajú tréningovú športovú činnosť určené osoby. 

Pre sektory platia nasledovné opatrenia: osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať, každý sektor má vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál, každý sektor musí byť vedený odlišnou osobou trénera, medzi sektormi musí byť zachované dilatačné pásmo o minimálnej šírke 4 metre, ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne. veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť v územných obvodoch okresov v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nesmie byť menšia ako 800 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko, veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko.

Organizátorom hromadných podujatí športového charakteru, na ktorých je povolená účasť divákov, sa nariaďujú ešte aj nasledovné opatrenia:

obmedzenia na počet divákov hromadného podujatia sa použijú podľa všeobecných povolených kapacít pre hromadné podujatia , testovanie hráčov a členov realizačného tímu klubov alebo tímov zúčastňujúcich sa súťaží pomocou RT-PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní, pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať rozostup 2 metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení , priestor pre divákov musí byť rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1000 divákov, prípade kapacity hľadiska nepresahujúcej 50%, je organizátor povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade, dodržiavať všeobecné opatrenia pri usporadúvaní hromadných podujatí.

„SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek

 

COVID-19

            aktualizácii vyhlášky ÚVZ SR č. 255, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v súvislosti s účasťou u divákov na jednotlivých stretnutiach v rozbehnutých súťažiach. 

 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20254.pdf

 

Konečne sme sa dočkali začíname hrať

Huráááá !!!

Začiname 25.9.2021

súťaže žiakov a žiačok sú nalosované a môžme začať hrať. Rozlosovanie najdete v kategorii rozlosovanie súťaží

„SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek


Konečne sme sa dočkali začíname hrať……aj ked na záver sezóny 2020/2021, ale predsa………………

Pripravili sme pre našich hráčov a hráčky turnaje,ktoré budú slúžiť na rozohratie sa pred Majstrovstvami Slovenska jednotlivých kategórii.

Rozlosovanie najdete v kategorii turnaje

SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek

Usmernenia ku Covid-19

Aktuálne znenie uznesenia vlády aj s výkladom z MŠVVaŠ SR v plnom znení tak, ako sme ho dostalo SZH :

„Podľa aktuálneho uznesenia vlády sa zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu alebo na účel pobytu, na exteriérovom alebo interiérovom športovisku za predpokladu, že ide o osobu, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA(Pfizer, Moderna; pozn. autora) vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou(AstraZeneca; pozn. autora) proti ochoreniu COVID-19 a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA proti ochoreniu COVID-19 alebo vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní.“

„Z uznesenia vlády tiež vyplýva, že povinnosť testovania sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú schopné preukázať sa skutočnosťou, že sú v lehote 180 dní od prekonania ochorenia COVID – 19 formou SMS správy, alebo potvrdením od obvodného lekára. Lehota 180 dní sa začína plynúť dňom ukončenia karantény.“y

“ SPOLU TO ZVLÁDNEME “

predseda TKZHa – Bc.Ivan Dávidek

Roč.2020/2021

vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandémiu Covid-19 sú všetky súťaže žiakov a žiačoka aj prípraviek chlapcov a dievčat  prerušené do odvolania. O aktuálnom stave súťaží Vás budeme vopred informovať. 

“ SPOLU TO ZVLÁDNEME “ – predsda TKZHa – Bc.Ivan Dávidek

roč.2020/2021

vzhladom na stále pretrvávajúcu hrozbu Covid-19 sú všetky súťaže žiakov a žiačok

a aj prípraviek chlapcov a dievčat  prerušené do odvolania.

“ SPOLU TO ZVLÁDNEME “ – predsda TKZHa – Bc.Ivan Dávidek

roč.2020/2021

súťaže žiakov a žiačok sú naplánované na začiatok októbra 2020

dúfame,že pandémia Covid-19 ustúpi a súťaže sa budú môcť hrať. Všetky súťaže sa budú hrať za prísnych hygienických podmienok,ktoré obdrží každý klub od SZH.

“ SPOLU TO ZVLÁDNEME “ – predsda TKZHa – Bc.Ivan Dávidek

Usmernenia COVID-19

roč.2019/2020

Súťaže v súťažnom ročníku 2019 / 2020 boli ukončené z dôvodu pandémie COVID-19

o dalšom postupe voči súťažiam riadených TKZHa Vás budeme vopred informovať

“ SPOLU TO ZVLÁDNEME “ – predsda TKZHa – Bc.Ivan Dávidek

Rozhodnutie SZH: Súťažný ročník 2019/2020 ukončený