Úvod

 

COVID-19

            aktualizácii vyhlášky ÚVZ SR č. 255, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v súvislosti s účasťou u divákov na jednotlivých stretnutiach v rozbehnutých súťažiach. 

 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20254.pdf

 

 

Konečne sme sa dočkali začíname hrať

Huráááá

Začiname 18.9.2021

súťaže žiakov a žiačok sú nalosované a môžme začať hrať.

Rozlosovanie najdete v kategorii rozlosovanie súťaží

 

„SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek


Konečne sme sa dočkali začíname hrať……aj ked na záver sezóny, ale predsa………………

Pripravili sme pre našich hráčov a hráčky turnaje,ktoré budú slúžiť na rozohratie sa pred Majstrovstvami Slovenska jednotlivých kategórii.

Rozlosovanie najdete v kategorii turnaje

„SPOLU TO ZVLADNEME“

predseda TKZHa Bc.Ivan Dávidek

Usmernenia ku Covid-19

Aktuálne znenie uznesenia vlády aj s výkladom z MŠVVaŠ SR v plnom znení tak, ako sme ho dostalo SZH :

„Podľa aktuálneho uznesenia vlády sa zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu alebo na účel pobytu, na exteriérovom alebo interiérovom športovisku za predpokladu, že ide o osobu, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA(Pfizer, Moderna; pozn. autora) vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou(AstraZeneca; pozn. autora) proti ochoreniu COVID-19 a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA proti ochoreniu COVID-19 alebo vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní.“

„Z uznesenia vlády tiež vyplýva, že povinnosť testovania sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú schopné preukázať sa skutočnosťou, že sú v lehote 180 dní od prekonania ochorenia COVID – 19 formou SMS správy, alebo potvrdením od obvodného lekára. Lehota 180 dní sa začína plynúť dňom ukončenia karantény.“y


“ SPOLU TO ZVLÁDNEME “
– predsda TKZHa – Bc.Ivan Dávidek

Roč.2020/2021

vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandémiu Covid-19 sú všetky súťaže žiakov a žiačoka aj prípraviek chlapcov a dievčat  prerušené do odvolania. O aktuálnom stave súťaží Vás budeme vopred informovať. 

“ SPOLU TO ZVLÁDNEME “ – predsda TKZHa – Bc.Ivan Dávidek

roč.2020/2021

vzhladom na stále pretrvávajúcu hrozbu Covid-19 sú všetky súťaže žiakov a žiačok

a aj prípraviek chlapcov a dievčat  prerušené do odvolania.

“ SPOLU TO ZVLÁDNEME “ – predsda TKZHa – Bc.Ivan Dávidek

roč.2020/2021

súťaže žiakov a žiačok sú naplánované na začiatok októbra 2020

dúfame,že pandémia Covid-19 ustúpi a súťaže sa budú môcť hrať. Všetky súťaže sa budú hrať za prísnych hygienických podmienok,ktoré obdrží každý klub od SZH.

“ SPOLU TO ZVLÁDNEME “ – predsda TKZHa – Bc.Ivan Dávidek

Usmernenia COVID-19

roč.2019/2020

Súťaže v súťažnom ročníku 2019 / 2020 boli ukončené z dôvodu pandémie COVID-19

o dalšom postupe voči súťažiam riadených TKZHa Vás budeme vopred informovať

“ SPOLU TO ZVLÁDNEME “ – predsda TKZHa – Bc.Ivan Dávidek

Rozhodnutie SZH: Súťažný ročník 2019/2020 ukončený